Страхът от по-силния и агресията към по-слабия, чувството за вина, ужасът от неизвестното, заговорът за повече власт - всичко това са характерни за хората емоции и състояния. Някои от тях нормални, а други понякога лоши и патологични. Човечеството има навика да си създава обект, който да превърне в олицетворение на своите страхове и тревоги. В миналото това са били различните божества, чудовища и митични създания. Днес, благодарение на развитието на науката и Холивуд, този образ е зает от извънземните.

Според социалните антрополози теориите на хората за разумът от друга планета разкрива много повече за нас самите, отколкото за потенциалните извънземни.

Дори предупрежденията на Стивън Хокинг за въздържане от изпращане на сигнали към други светове е свързано единствено с човешката история и начин на поведение. Причината физикът да се плаши от активното търсене на контакт е фактът, че тук на Земята това винаги е завършвало с асимилацията, поробването или унищожаването на по-слабо въоръжената цивилизация.

За да надникнем по-дълбоко в човешките страхове и притеснения ще ви представим 10-те най-популярни теории за извънземни в интернет. Любопитно, но повечето от тях стартират или са подкрепени от някои учени. Ето кои са те:

Теория №1: Умът ни ни ограничава да общуваме с извънземни

Възможно най-смущаващата теория, обясняваща липсата на контакт с извънземни, е представена не от астроном, а от психолога Джак Беърд. Работейки с НАСА по SETI през 1982 г., той повдигна възможността причината да не сме чували извънземни се дължи на фундаменталните ограничения на човешкия ум.

Теория №2: Наистина сме сами

Извънземни не съществуват. Никой друг не съществува. Дори микробният живот. Вселената е безплодна и пуста. Тази теза има свои поддръжници, макар и на пръв поглед да изглежда много малко вероятна. Според изследователите тя е едновременно песимистична, защото свързана с чувството за безсмислието на живота. От друга страна поддръжниците и имат месианското чувство, че хората и човечеството трябва да се развиват и имат мисията.

Теория №3: Извънземни вече са сред нас

Извънземните вече са тук и се опитват да управляват човечеството. Те го напътстват спрямо своите планове посредством тайни общества и марионетки. Според някои извънземните са тук още от зората на човешката цивилизация, когато са играели ролята на неприкрити божества, но с течение на времето за скрили присъствието си. Други твърдят, че извънземните са тук от около началото на Студената война.

Истината е, че присъствието на конспирации за тайни общества и внедрени чужди агенти със зли планове е стара, колкото света. Тя се дължи на лошия опит на хората с политици и владетели, които не винаги работят в полза на обществения интерес. Освен това почти всеки човек е участвал някога в някакъв заговор или познава ефектите от него. Недоверието в света и страха от властта е друг фактор в популярността на тази теория. Историците дори намират обяснение за нея в миналото, когато монарси и феодали често са били чужденци за района, който са управлявали и експлоатирали.

Теория №4: Друг голям взрив е на хоризонта

Една от общоприетите теории предполага, че някога в бъдеще цялата материя във Вселената, звездите и галактиките, субатомните частици, пространството и самото време ще бъдат разкъсани от скоростта на разширяване. Ами ако това време е близо?

Митът за апокалипсиса също е стар като света и може да бъде обяснен със страха от смъртта - личния край на света за всеки, който за жалост е неизбежен.

Теория №5: Хората са най-рядкото съкровище във Вселената

И така, кое е най-рядкото нещо във Вселената? Доколкото знаем, това е животът. Особено сложният и интелигентен живот. Обстоятелствата за образуването му трябва да са редки, но междувременно все още са и неизвестни. Според тази теза извънземните не се крият точно от нас, но се опитват да минимизират влиянията си, защото искрено се вълнуват как се развива животът и търсят отговори на свои въпроси. Някои оприличават теорията на "Природен парк Слънчева система" на вселенско ниво. Ако предишната теория е свързана със страха от смъртта, то тази може би има корени в оценяването на живота?

Теория №6: Те не искат да си тръгваме

Може би извънземните искат да се уверят, че няма да напуснем Земята поради нашата насилствена природа и ядрени оръжия. А може би планетата ни е своеобразен галактически затвор? Според тази теза самоунищожителния характер или дори "греховен потенциал" на хората са заплаха за околния свят. Корените на този тип мислене също могат да се намерят в страха от властта, лошия исторически опит и дори травми от детството.

Теория №7: Ние сме извънземен проект

Хората са резултат от експериментите на извънземните в създаването на живот. Ние сме техен проект, осъществен или с цел извличане на полза за по-висшия разум или от любопитство.

На практика това е модерна реинтерпретация за създаването на света от по-висш разум. Тук обаче мотивите са "по-тъмни", а евентуалните ни създатели не са водени от любов.

Теория №8: Има множество различни извънземни с различна цел

Сивите извънземни са нещо като роботи, други видове пък съществуват само за извличане на информация. Има извънземни работници и извънземни крале и кралици. Тази теза на практика представлява класовата или дори кастова пирамида на много по-мащабно ниво.

Теория №9: Важен е генетичния код и/или душата

Според тази теория извънземните отвличат и проучват хората, за да открият нещо мистериозно в техния генетичен код. Според други те искат да намерят къде се крие душата и каква е нейната тайна. Тази теза звучи "алхимично" и на практика прави констатацията, че "хората са специални".

Теория №10: Извънземни има, но те са само бактерии и микроорганизми

Това е любимата теория на хората, които се вълнуват от наука. Нещата изглеждат повече от логични. Водата е често срещана в Слънчевата система и Вселената, но досега не сме открили друг разум. Следователно докато интелигентният живот е рядък, то простият може да е често срещан. Истината обаче е, че дори и това е само теория, която е съставена спрямо знанията ни от ХХ и ХХI век.