НАСА е представила карта на земното кълбо, показваща струпванията на прахови частици в атмосферата към този момент. Произходът на частиците също е изследван и те са разделени на групи - идващи от дим, пясъчни или солни.

Вижте картата >> >> >>

Идващите от дим прахови частици са предимно свързани с пожари и струпвания на големи индустриални производства. На картата те са оцветени в оранжев цвят. Пясъчните пък идват от пясъчните бури в пустините, а солните са резултат от ураганите и взаимодействието им с океана. На картата те са представени съответно с лилав и син цвят.

Учените заявяват, че голяма част от пожарите - особено в Африка и Югоизточна Азия се предизвикват умишлено, за да отворят нови терени за обработваеми площи, добив на минерали или застрояване.

По-късно въздушните течения разнасят праховите частици. От картата се вижда, че към този момент ситуацията на Балканите е сравнително "чиста" и спокойна.

Снимка: NASA