Екип от изследователи предположи, че напреднали извънземни цивилизации може да използват черни дупки като квантови компютри.

Както съобщава Universe Today, това е едновременно дива хипотеза и потенциално решение на парадокса на Ферми, който поставя под въпрос защо все още не сме открили живот в други части на Вселената.

"В момента търсим главно радиосъобщения и има няколко опита да изследваме небето за намиране на така наречените кандидати за сфери на Дайсън - мегаструктури, изградени около звезди", заяви Гиа Двали, теоретичен физик от Института по физика на Макс Планк.

"От друга страна, проблемът на SETI е толкова сложен, че трябва да се тестват всички възможни канали", допълва Заза Османов, професор по физика в Свободния университет в Тбилиси, Грузия.

Изследователите предполагат, че трябва да търсим техносигнатури около други небесни обекти - пулсари, бели джуджета и черни дупки.

Изследователите предлагат да се търси широкомащабно квантово изчисление, което би позволило на извънземните да обработват данни с удивително темпо.

"Без значение колко напреднала е една цивилизация или колко различни са съставът на частиците и химията им от нашите, ние сме обединени от законите на квантовата физика и гравитацията", казаха Двали и Османов пред Universe Today. "Тези закони ни казват, че най-ефективните хранилища на квантова информация са черните дупки."

Според изследователите малки, изкуствено създадени черни дупки могат да действат като кондензатори за квантова информация.

Изследователите предлагат, че обсерваторията за неутрино IceCube в Антарктида може да открие техносигнатури от подобни квантови компютри с черни дупки благодарение на специалния вид радиация, която те биха освободили.