Черните дупки са едни от най-загадъчните обекти във Вселената, познати на човечеството. Те са трудни за изследване, защото нищо, включително и светлината, не може да ги напусне и съответно ние нямаме никаква представа какво действително се случва в тях. За щастие в близост до нас няма такива обекти, но и да имаше, нямаше да имаме по-голям успех в изследването им, защото дори и да изпратим космически апарат към тях, той ще престане да ни изпраща сигнал, след като премине т.нар. хоризонт на събитията.

В опит все пак да изследват тези загадъчни обекти с изключително силна гравитация, австралийски учени са създали симулатор на звезди. Става въпрос за виртуална среда, в която те създават звезди и в последствие "ги убиват".

Идеята е, симулирайки една от най-силните известни експлозии в космоса - избухването на свръхнова - да се изследва евентуалното последващо зараждане на черна дупка.

Екипът, който е част от австралийския Център за откриване на гравитационни вълни ARC, се надява чрез тези симулации да научи повече за реалните черни дупки, намиращи се в космоса. И да добави в последствие тези познания към информацията от засичането на гравитационни вълни, с която разполагаме през последните няколко години.