Samsung България: Над 650 учители преминаха през обучения за модернизиране на учебния процес | IT.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018
Samsung България: Над 650 учители преминаха през обучения за модернизиране на учебния процес

Samsung България: Над 650 учители преминаха през обучения за модернизиране на учебния процес

Организирани са над 40 обучения в 66 населени места в рамките на локалната програма Smart Classroom на Samsung, част от корпоративната социална отговорност на компанията

0 1048

През първата половина на годината Samsung и партньорите им от фондация Образование 5.0 проведоха 41 обучения на учители по две програми, вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН - "Създаване на учебно съдържание с добавена реалност (AR) с помощта на онлайн инструмент" и "Създаване на онлайн портфолио на педагогически специалисти и ученици на платформата Smart Classroom". Специално внимание е отделено на бъдещите учители, като през периода са организирани 2 обучения за студенти педагози от СУ "Св. Климент Охридски" и РУ "Ангел Кънчев".

Обучените над 650 учители са от 66 населени места - 30 от които села, в 9 области - София, Пазарджик, Русе, Благоевград, Пловдив, Велико Търново, Враца, Добрич, Шумен, както и над 40 студенти педагози от двата университета. Учителите са от различни видове училища - основни, средни, профилирани и професионални гимназии, както и от детски градини, които проявяват все по-голям интерес към възможностите на добавената реалност в учебните ситуации.

Двете програми са насочени към придобиване на реални практически умения. С особен интерес се ползва единственият по рода си в България инструмент за създаване на образователни ресурси с добавена реалност Smart CreatAR - част от платформата Smart Classroom. В рамките на обучението за работа с него, учителите преминават стъпка по стъпка през процеса на разработване на учебно съдържание с добавена реалност и споделят своите упражнения в мобилното приложение Smart Classroom AR. В него вече има над 250 упражнения на учители, а в процес на одобрение са почти 400 нови. Достъпът до платформата и приложението е напълно свободен и безплатен за учители и ученици от страната.

В обученията по програмата за създаване на онлайн портфолио на платформата Smart Classroom, учителите изготвят своето професионално портфолио, съобразно изискванията на Държавния образователен стандарт и се запознават с елементите на ученическото портфолио.

Обученията са безплатни, тъй като се провеждат в рамките на проекта Smart Classroom, който е част от политиката за корпоративна социална отговорност на Samsung Electronics България и се изпълнява съвместно с фондация Образование 5.0 и Infinno.

 

Samsung България: Над 650 учители преминаха през обучения за модернизиране на учебния процес

Samsung България: Над 650 учители преминаха през обучения за модернизиране на учебния процес

Организирани са над 40 обучения в 66 населени места в рамките на локалната програма Smart Classroom на Samsung, част от корпоративната социална отговорност на компанията

0 1048

През първата половина на годината Samsung и партньорите им от фондация Образование 5.0 проведоха 41 обучения на учители по две програми, вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН - "Създаване на учебно съдържание с добавена реалност (AR) с помощта на онлайн инструмент" и "Създаване на онлайн портфолио на педагогически специалисти и ученици на платформата Smart Classroom". Специално внимание е отделено на бъдещите учители, като през периода са организирани 2 обучения за студенти педагози от СУ "Св. Климент Охридски" и РУ "Ангел Кънчев".

Обучените над 650 учители са от 66 населени места - 30 от които села, в 9 области - София, Пазарджик, Русе, Благоевград, Пловдив, Велико Търново, Враца, Добрич, Шумен, както и над 40 студенти педагози от двата университета. Учителите са от различни видове училища - основни, средни, профилирани и професионални гимназии, както и от детски градини, които проявяват все по-голям интерес към възможностите на добавената реалност в учебните ситуации.

Двете програми са насочени към придобиване на реални практически умения. С особен интерес се ползва единственият по рода си в България инструмент за създаване на образователни ресурси с добавена реалност Smart CreatAR - част от платформата Smart Classroom. В рамките на обучението за работа с него, учителите преминават стъпка по стъпка през процеса на разработване на учебно съдържание с добавена реалност и споделят своите упражнения в мобилното приложение Smart Classroom AR. В него вече има над 250 упражнения на учители, а в процес на одобрение са почти 400 нови. Достъпът до платформата и приложението е напълно свободен и безплатен за учители и ученици от страната.

В обученията по програмата за създаване на онлайн портфолио на платформата Smart Classroom, учителите изготвят своето професионално портфолио, съобразно изискванията на Държавния образователен стандарт и се запознават с елементите на ученическото портфолио.

Обученията са безплатни, тъй като се провеждат в рамките на проекта Smart Classroom, който е част от политиката за корпоративна социална отговорност на Samsung Electronics България и се изпълнява съвместно с фондация Образование 5.0 и Infinno.