УниКредит Булбанк и Технически университет - София в партньорство за развитие на ИТ специалисти | IT.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018
УниКредит Булбанк и Технически университет - София в партньорство за развитие на ИТ специалисти 2
Източник: УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк и Технически университет - София в партньорство за развитие на ИТ специалисти

С откриване на оборудвана от финансовата институция технологична зала беше поставено официалното начало на стратегическото сътрудничество

0 602

УниКредит Булбанк инвестира в развитието на ИТ специалисти благодарение на стратегическо партньорство с Технически университет-София. В рамките на програмата "Дигитализацията в банкирането" студенти от специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" ще имат възможност да научат повече за приложението на технологиите в развитието на банковия бизнес. Обучението, което вече е включено в редовната бакалавърска програма, е с практическа насоченост и е разработено от специалистите в ИТ екипа на финансовата институция. В оборудваната от УниКредит Булбанк компютърна зала студентите ще имат възможност да проверят наученото на практика. Обучението по програмата е предвидено да завърши с решаване на практически казус.

Източник: УниКредит Булбанк

Източник: УниКредит Булбанк

Именно с откриването на компютърната зала беше отбелязано и официалното начало на стратегическото партньорство между УниКредит Булбанк и Технически университет - София. Сред гостите на събитието бяха Андреа Тониети - директор "Хора и култура" и член на УС на УниКредит Булбанк; Марио Колари - Главен оперативен директор и член на УС на УниКредит Булбанк; Даниел Джолев - заместник-директор "Дигитални и информационни технологии"; доц. д-р инж. Росен Радонов - заместник-ректор "Електронно управление", проф. д-р инж. Огнян Наков - декан на Факултет "Компютърни системи и технологии", представители на академичното ръководство на Технически университет-София и студенти.

Андреа Тониети изрази благодарност за възможността за трансформиране на отношенията с университета в стратегическо партньорство. В обръщението си към студентите той заяви: "Информационните технологии са част от миналото, настоящето и ще бъдат част от бъдещето на нашата банка и на финансовия сектор. Затова ви каня да сте любопитни, да не подхождате с предубеждение и да се опитате да научите колкото е възможно повече от нашите колеги чрез програмата "Дигитализацията в банкирането" и тази невероятна компютърна лаборатория".

"Предметът на програмата е да покаже как класическата банка минава през различни стадии на дигитализация и да представи как технологиите променят продуктите и клиентското преживяване," коментира на свой ред Даниел Джолев. Той допълни, че за развитието и поддръжката на нормалното функциониране на банковата дейност се грижат приблизително 300 ИТ специалисти, представени в 40 профила.

В посланието си към студентите деканът на факултет "Компютърни системи и технологии" проф. Огнян Наков заяви: "Радвам се на възможността да ви въведа в една нова образователна среда. Първо в буквалния смисъл на думата и второ - като начин на преподаване - съвместно с бизнеса".

Обучителната програма "Дигитализацията в банкирането" и оборудването на едноименната зала в Технически университет - София е продължение на ангажимента на УниКредит Булбанк в подкрепа на образованието. Само месец по-рано - през февруари, като част от стратегическото партньорство на УниКредит Булбанк с Икономически университет - Варна беше открито споделено пространство Coworking Space за студенти.

Материалът е предоставен от УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк и Технически университет - София в партньорство за развитие на ИТ специалисти 2

УниКредит Булбанк и Технически университет - София в партньорство за развитие на ИТ специалисти

С откриване на оборудвана от финансовата институция технологична зала беше поставено официалното начало на стратегическото сътрудничество

0 602 Източник: УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк инвестира в развитието на ИТ специалисти благодарение на стратегическо партньорство с Технически университет-София. В рамките на програмата "Дигитализацията в банкирането" студенти от специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" ще имат възможност да научат повече за приложението на технологиите в развитието на банковия бизнес. Обучението, което вече е включено в редовната бакалавърска програма, е с практическа насоченост и е разработено от специалистите в ИТ екипа на финансовата институция. В оборудваната от УниКредит Булбанк компютърна зала студентите ще имат възможност да проверят наученото на практика. Обучението по програмата е предвидено да завърши с решаване на практически казус.

Източник: УниКредит Булбанк

Източник: УниКредит Булбанк

Именно с откриването на компютърната зала беше отбелязано и официалното начало на стратегическото партньорство между УниКредит Булбанк и Технически университет - София. Сред гостите на събитието бяха Андреа Тониети - директор "Хора и култура" и член на УС на УниКредит Булбанк; Марио Колари - Главен оперативен директор и член на УС на УниКредит Булбанк; Даниел Джолев - заместник-директор "Дигитални и информационни технологии"; доц. д-р инж. Росен Радонов - заместник-ректор "Електронно управление", проф. д-р инж. Огнян Наков - декан на Факултет "Компютърни системи и технологии", представители на академичното ръководство на Технически университет-София и студенти.

Андреа Тониети изрази благодарност за възможността за трансформиране на отношенията с университета в стратегическо партньорство. В обръщението си към студентите той заяви: "Информационните технологии са част от миналото, настоящето и ще бъдат част от бъдещето на нашата банка и на финансовия сектор. Затова ви каня да сте любопитни, да не подхождате с предубеждение и да се опитате да научите колкото е възможно повече от нашите колеги чрез програмата "Дигитализацията в банкирането" и тази невероятна компютърна лаборатория".

"Предметът на програмата е да покаже как класическата банка минава през различни стадии на дигитализация и да представи как технологиите променят продуктите и клиентското преживяване," коментира на свой ред Даниел Джолев. Той допълни, че за развитието и поддръжката на нормалното функциониране на банковата дейност се грижат приблизително 300 ИТ специалисти, представени в 40 профила.

В посланието си към студентите деканът на факултет "Компютърни системи и технологии" проф. Огнян Наков заяви: "Радвам се на възможността да ви въведа в една нова образователна среда. Първо в буквалния смисъл на думата и второ - като начин на преподаване - съвместно с бизнеса".

Обучителната програма "Дигитализацията в банкирането" и оборудването на едноименната зала в Технически университет - София е продължение на ангажимента на УниКредит Булбанк в подкрепа на образованието. Само месец по-рано - през февруари, като част от стратегическото партньорство на УниКредит Булбанк с Икономически университет - Варна беше открито споделено пространство Coworking Space за студенти.

Материалът е предоставен от УниКредит Булбанк