Марко Чаласан, 9-годишно македонче, е истински IT гений. На 8 години той е сертифициран за системен администратор от Microsoft, а преди месец става най-младият Microsoft Certified Systems Engineer. Според Матей Потокар, главния мениджър на Microsoft Словения, Марко е дете-чудо.

В Словения пред служители на Microsoft малкият системен администратор е представил презентация за работата на Active Directory с акцент върху плюсовете и предизвикателствата на технологията. В момента Марко се грижи дистанционно за компютърната мрежа на неправителствена организация, която работи с хора с увреждания. Любимото му хоби е футболът, но не му допадат видео игрите. Голямата му мечта е да се премести в САЩ, защото там са най-новите технологии. Допълнително компютърният вундеркинд води часовете по информатика в началното си училище, където преподава основи на компютрите на децата между 8 и 11-годишна възраст. Момчето разказва, че обикновено прекарва по 4 часа дневно пред компютъра, но понякога се случва да работи и по 10 часа. Заради характера на професионалните му занимания Марко има специално позволение от правителството да ходи на училище по-рядко от връстниците си.

Най-новият проект на 9-годишното дете-чудо е свързан с изпращането на HD телевизионен сигнал през относително бавни мрежи. За да подкрепи усилията му в тази посока, една македонска телекомуникационна компания му е осигурила директна връзка до своите мрежи. Марко се надява да може да демонстрира своята технология в рамките на тазгодишния CeBIT.