През април Raidon ще пусне на пазара HyBrid. Съчетанието от SSD диск и твърд диск в едно устройство има за цел да предостави максимална сигурност на данните ви. Всяко записване на данни се осъществява върху SSD диска, а на определени интервали от време цялата информация се копира върху HDD диска.

Системата не е организирана като RAID 1 конфигурация, което означава, че ако нещо се случи с основната памет, можете спокойно да възстановите последното архивиране, направено върху твърдия диск. Също така имате възможност да откачите SSD устройството и да го вкарате в персоналния си компютър.

Все още липсват данни за капацитета на паметта и цената на HyBrid.