Mistral software успешно реализира първата за България инсталация на каси на самообслужване (selfcheck) в супермаркет от веригата ProМarket. Автоматизираното и локализирано за българския пазар решение на IBM.

IBM Selfcheckout е качествено нова услуга, насочена към клиента и подобряваща цялостната работа на търговския обект. Принципът на работа на устройствата е затваряне на целия цикъл на пазаруване на клиентите без намесата на обслужващ персонал - клиентът маркира своята стока, поставя я в предназначено за целта място, плаща в брой или с карта за безналично плащане и получава своя фискален бон.

Това е процес, който е удобен и пести време от чакането на опашки. Инсталираните в  ProMarket две 2 сигнални устройства ще бъдат бързи каси, през които ще минават клиенти с покупки до десет продукта.

"Касите на самообслужване предлагат на потребителя по-бърз, лесен и приспособим процес на пазаруване.” споделя Любомир Ковачки, управител на на Mistral software.

Благодарение на Mistral software и стартирания проект по инициатива на търговска верига ProМarket, както и на бързата реакция от страна на развойните отдели на фирмата, IBM стана първият производител подготвил машините за работа с български банкноти и монети.

Selfcheckout технологията: набира все по-голяма популярност в Европа и Америка. През последните години все повече търговски обекти залагат на нея, защото позволя да бъдат ограничени проблемите с кражбите на стоки - измерва стоката след маркиране, което ограничава възможността за маркиране на различна (по-евтина) стока. Увеличава качеството на обслужване на клиентите - можете да пренасочите персонала, обслужващ касите в посока повишаване на качеството на обслужване на клиента.

IBM е световен лидер в POS оборудването и обслужването на клиенти и успешно вече работи в тази насока в няколко държави от Източна Европа - Словения, Сърбия, Хърватска, Полша.

От средата на 2008 година Mistral software ООД стартира успешно партньорство с IBM България по посока внедряване на устройства за самообслужване на клиенти посредством разработената от IBM технология.