България ще развива квантовите технологии заедно с ЕС | IT.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018
България ще развива квантовите технологии заедно с ЕС
Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

България ще развива квантовите технологии заедно с ЕС

Европа има необходимост да изгради собствен капацитет за изследване и разработване на квантови технологии

| Редактор: Стоян Гогов 5 486

Министерският съвет в оставка реши България да се присъедини към Европейската декларация за квантовите технологии (т.нар. Пакт за квантума), съобщиха от правителствената пресслужба, цитирана от БТА.

Министърът на електронното управление бе упълномощен да подпише документа. Декларацията е инициирана от Испанското председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС) и е публикувана официално на 6 декември 2023 година. Към момента документът е подписан от осемнадесет държави членки - Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Нидерландия, Румъния, Испания, Словакия, Словения и Швеция.

Декларацията разглежда усилията за развитие на Съюза в сферата на квантовите технологии през призмата на защитата на стратегическите активи, интереси, автономия и сигурност и като начин да се избегне ситуация на стратегическа зависимост от източници извън ЕС.

В него се подчертава необходимостта ЕС да изгради собствен капацитет за изследване и разработване на квантови технологии и производство на устройства и системи, базирани на тях, като същевременно инвестира в целия квантов пакет - от хардуера до софтуера и до приложенията и стандартите, в основните области на приложение на квантовите технологии: квантови изчисления и симулации, квантови комуникации и квантови сензори и метрология.

Декларацията продължава вече възприетия от ЕС подход на приоритизиране на квантовите технологии, залегнал в множество документи и инициативи. Присъединилите се към документа държави членки се ангажират да си сътрудничат за развитието на екосистема за квантови технологии, като крайната цел е превръщането на Европа в "квантовата долина", във водещ регион в световен мащаб за върхови постижения и иновации в областта на квантовите технологии.

Втората квантова революция е в ход, трябва да сме готови за бъдещето. Това каза пред БТА в Дубай през декември 2023 г. Светослав Моллов, ръководител Технологичен трансфер и комерсиализация в Център за компетентност КВАЗАР - "Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска" (Quasar)". Той представи работата на български екип от специалисти и изследователи по два проекта като част от изграждането на европейската квантова комуникационна мрежа EuroQCI, на 28-ата Конференция на ООН по изменението на климата (COP 28/КОП28) в Дубай.

България ще развива квантовите технологии заедно с ЕС

България ще развива квантовите технологии заедно с ЕС

Европа има необходимост да изгради собствен капацитет за изследване и разработване на квантови технологии

| Редактор : Стоян Гогов 5 486 Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

Министерският съвет в оставка реши България да се присъедини към Европейската декларация за квантовите технологии (т.нар. Пакт за квантума), съобщиха от правителствената пресслужба, цитирана от БТА.

Министърът на електронното управление бе упълномощен да подпише документа. Декларацията е инициирана от Испанското председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС) и е публикувана официално на 6 декември 2023 година. Към момента документът е подписан от осемнадесет държави членки - Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Нидерландия, Румъния, Испания, Словакия, Словения и Швеция.

Декларацията разглежда усилията за развитие на Съюза в сферата на квантовите технологии през призмата на защитата на стратегическите активи, интереси, автономия и сигурност и като начин да се избегне ситуация на стратегическа зависимост от източници извън ЕС.

В него се подчертава необходимостта ЕС да изгради собствен капацитет за изследване и разработване на квантови технологии и производство на устройства и системи, базирани на тях, като същевременно инвестира в целия квантов пакет - от хардуера до софтуера и до приложенията и стандартите, в основните области на приложение на квантовите технологии: квантови изчисления и симулации, квантови комуникации и квантови сензори и метрология.

Декларацията продължава вече възприетия от ЕС подход на приоритизиране на квантовите технологии, залегнал в множество документи и инициативи. Присъединилите се към документа държави членки се ангажират да си сътрудничат за развитието на екосистема за квантови технологии, като крайната цел е превръщането на Европа в "квантовата долина", във водещ регион в световен мащаб за върхови постижения и иновации в областта на квантовите технологии.

Втората квантова революция е в ход, трябва да сме готови за бъдещето. Това каза пред БТА в Дубай през декември 2023 г. Светослав Моллов, ръководител Технологичен трансфер и комерсиализация в Център за компетентност КВАЗАР - "Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска" (Quasar)". Той представи работата на български екип от специалисти и изследователи по два проекта като част от изграждането на европейската квантова комуникационна мрежа EuroQCI, на 28-ата Конференция на ООН по изменението на климата (COP 28/КОП28) в Дубай.