БАН представи своите разработки по Национална научна програма "Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)".

Проектът "Зелена къща" показва как еднофамилни къщи или бизнес сгради чрез автономно топло- и електрозахранване могат да използват електричество без да се отделят вредни емисии в атмосферата.

За целта учените са изградили автономна хибридна възобновяема захранваща система с нулеви въглеродни емисии, която се състои от батериен и водороден цикъл за съхранение на енергия.

Сградата се захранва с електричество от ВЕИ, водород и при недостиг на чиста енергия - от електрическата мрежа. Проектирана е система за мониторинг и управление на къща за едно домакинство с потребление на енергия около 10 хиляди киловат часа годишно. В момента се извършва монтаж на хибридните енергийни системи на територията на Института по електрохимия и енергийни системи на БАН и на Технически университет - София. След като заработи системата, учените ще извършват наблюдения и ще обменят данни помежду си.

В рамките на програмата се разработва и прототип на тролейбус с хибриден удължител на пробега "батерия/горивна клетка".

Тролейбусът се трансформира в задвижван с водород чрез метода "ретро фитинг", който позволява подмяна на електромотора и подсилване на рамата му, на която ще бъдат монтирани новите компоненти. Обявена е обществена поръчка за доставка на тези компоненти, които ще се вградят в тролейбуса и тогава ще започнат тестовите му изпитания. Успешната реализация на този проект ще позволи подмяната на превозни средства от градския транспорт в София и Стара Загора.

В рамките на ННП "ЕПЛЮС" се създава и Национална научна мрежа "Улавяне и утилизация на въглероден диоксид".

За първи път български учени от институти на БАН и университети разработват съвместно нови методи за съхранение на енергия от възобновяеми енергийни източници, ефективни методи за улавяне и оползотворяване на въглероден диоксид и възможности за приложението на водорода в транспорта. Участниците в срещата бяха приветствани от зам.-министъра на образованието и науката проф. Нели Косева.