Аналитична компания IDC публикува резултатите от своето проучване на световния пазар на персонални компютри за първото тримесечие на тази година. След бързия растеж, сега индустрията изпада в спад.

През предходните тримесечия нарастването на търсенето се обясняваше с пандемията. В условията на хибридна или дистанционна работа и обучение, потребителите по целия свят се нуждаеха от допълнително компютърно оборудване. Пазарът вече е пренаситен, а освен това недостигът на електронни компоненти оказва отрицателно въздействие върху индустрията.

През първото тримесечие на тази година доставките на персонални компютри в световен мащаб достигат 80,5 милиона броя. За сравнение, година по-рано продажбите са били 84,8 милиона единици. По този начин е отчетен спад от 5,1 %.

Lenovo е пазарен лидер с дял от 22,7 %. Следват HP с 19,7 % и Dell Technologies със 17,1 %. Освен това Apple и ASUS са в челната петица със съответно 8,9 % и 6,9 %.