Две трети от наличната енергия от възобновяеми източници в САЩ вече е резервирана от центрове за данни | IT.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018
Две трети от наличната енергия от възобновяеми източници в САЩ вече е резервирана от центрове за данни
Снимка: iStockphoto by Getty Images

Две трети от наличната енергия от възобновяеми източници в САЩ вече е резервирана от центрове за данни

Amazon, Google, Meta и Microsoft са най-големите консуматори на този вид енергия

| Редактор: Кристиан Антонов 3 4980

Според Datacenter Dynamics, позовавайки се на проучване на S&P Global, големите оператори на центрове за данни в САЩ са увеличили покупките си на енергия от възобновяеми източници с около 50% през 2022 г. в сравнение с предходната година. Само на четири големи оператора на такива центрове се пада лъвският пай от тези договори: Amazon, Google, Meta и Microsoft. Всички те възнамеряват да постигнат нулеви емисии на парникови газове в дългосрочен план.

Твърди се, че центровете за данни в САЩ са заделили 40 GW "зелена енергия". Това е около ⅔ от общото количество вятърна и слънчева енергия, която е на разположение на корпоративните клиенти в САЩ. Amazon е лидер в снабдяването с договори за повече от 20 GW възобновяема енергия. Google, Meta и Microsoft се нареждат съответно на второ, трето и четвърто място. По-малки клиенти като Iron Mountain, Digital Realty, QTS и Switch са резервирали 1,5 GW. Междувременно Google, Microsoft и Iron Mountain се стремят техните центрове да се захранват с възобновяема енергия денонощно.

Глобалният пазар показва подобен модел. Като се включат нуждите на Apple, Голямата петорка има договори за закупуване на 45 гигавата зелена енергия в световен мащаб - повече от половината (около 57%) от общото производство, но без да се вземат предвид изолираните източници като слънчевите панели на покривите на самите центрове за данни. Всички гореспоменати компании възнамеряват да преминат към 100-процентови преференциални тарифи. Участниците на пазара смятат, че в дългосрочен план темпът на нарастване на потреблението на енергия от възобновяеми източници може да окаже отрицателно въздействие върху плановете на други компании за нулеви въглеродни емисии.

Макар че "хиперскалаторите" имат договори за 40 GW възобновяема енергия в САЩ, тяхната настояща оценка на общото потребление е малко над 22 GW, а тази цифра ще нарасне до 33 GW през следващите няколко години. Тази картина се обяснява с факта, че проектите за възобновяема енергия посочват своя пиков капацитет, докато средното производство на електроенергия е много по-ниско поради метеорологичните и други фактори.

Две трети от наличната енергия от възобновяеми източници в САЩ вече е резервирана от центрове за данни

Две трети от наличната енергия от възобновяеми източници в САЩ вече е резервирана от центрове за данни

Amazon, Google, Meta и Microsoft са най-големите консуматори на този вид енергия

| Редактор : Кристиан Антонов 3 4980 Снимка: iStockphoto by Getty Images

Според Datacenter Dynamics, позовавайки се на проучване на S&P Global, големите оператори на центрове за данни в САЩ са увеличили покупките си на енергия от възобновяеми източници с около 50% през 2022 г. в сравнение с предходната година. Само на четири големи оператора на такива центрове се пада лъвският пай от тези договори: Amazon, Google, Meta и Microsoft. Всички те възнамеряват да постигнат нулеви емисии на парникови газове в дългосрочен план.

Твърди се, че центровете за данни в САЩ са заделили 40 GW "зелена енергия". Това е около ⅔ от общото количество вятърна и слънчева енергия, която е на разположение на корпоративните клиенти в САЩ. Amazon е лидер в снабдяването с договори за повече от 20 GW възобновяема енергия. Google, Meta и Microsoft се нареждат съответно на второ, трето и четвърто място. По-малки клиенти като Iron Mountain, Digital Realty, QTS и Switch са резервирали 1,5 GW. Междувременно Google, Microsoft и Iron Mountain се стремят техните центрове да се захранват с възобновяема енергия денонощно.

Глобалният пазар показва подобен модел. Като се включат нуждите на Apple, Голямата петорка има договори за закупуване на 45 гигавата зелена енергия в световен мащаб - повече от половината (около 57%) от общото производство, но без да се вземат предвид изолираните източници като слънчевите панели на покривите на самите центрове за данни. Всички гореспоменати компании възнамеряват да преминат към 100-процентови преференциални тарифи. Участниците на пазара смятат, че в дългосрочен план темпът на нарастване на потреблението на енергия от възобновяеми източници може да окаже отрицателно въздействие върху плановете на други компании за нулеви въглеродни емисии.

Макар че "хиперскалаторите" имат договори за 40 GW възобновяема енергия в САЩ, тяхната настояща оценка на общото потребление е малко над 22 GW, а тази цифра ще нарасне до 33 GW през следващите няколко години. Тази картина се обяснява с факта, че проектите за възобновяема енергия посочват своя пиков капацитет, докато средното производство на електроенергия е много по-ниско поради метеорологичните и други фактори.