Европейският съюз обяви в петък, че завежда дело срещу Китай в Световната търговска организация (СТО), свързано с технологични патенти, предава БНР.

"Китай ограничава строго компаниите от ЕС с права върху ключови технологии, като 3G, 4G и 5G, да защитават тези права, когато техни патенти се използват незаконно или без подходяща компенсация от, например, китайски производители на мобилни телефони", твърди Европейския съюз.

Съюзът също така твърди, че притежателите на патенти, които завеждат дела извън азиатска държава "често са изправени пред значителни глоби в Китай, което ги поставя под натиск да се задоволят с лицензионни такси под пазарните ставки".

Действията в СТО, предприети от Съюза, първо ще доведат до консултации за уреждане на спорове, последвани от комисия, която ще се произнесе по въпроса, ако консултациите "не доведат до задоволително решение" в рамките на 60 дни, посочва ЕС.