Иновации във водопроводната техника: От интелигентни смесители до сензори за откриване на течове | IT.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018
Иновации във водопроводната техника: От интелигентни смесители до сензори за откриване на течове 2
Снимка: iStock by Getty Images

Иновации във водопроводната техника: От интелигентни смесители до сензори за откриване на течове

0 4029

В нашия бързо развиващ се свят технологиите променят всеки аспект на съществуването ни, включително и най-добрите водопроводни практики. Ето няколко от интригуващите постижения във водопроводните технологии, които набират популярност:

Интелигентни смесители

Интелигентните смесители промениха начина, по който използваме водата в нашите домакинства. Тези смесители са оборудвани с детектори за движение и безконтактно управление, което осигурява безпроблемна и хигиенична работа. Освен това те често включват функции за ефективно използване на водата, които помагат за ограничаване на разхищението на вода и насърчават екологични практики.

Сензори за откриване на течове

Течовете на канализацията могат да бъдат доста скъпи, но с въвеждането на сензори за откриване на течове жилищните и търговските имоти вече могат да идентифицират и да предотвратят авариите, преди да са се случили. Тези сензори се поставят в уязвими зони, като например под мивки, в близост до бойлери или по протежение на тръбопроводи. Те могат да изпращат сигнали в реално време на смартфоните на собствениците на жилища, което позволява бърз контакт с фирмите за ВиК услуги и свеждане до минимум на потенциалните щети.

Интелигентни нагреватели за вода

Традиционните нагреватели за вода консумират много енергия, което води до високи за електричество. Интелигентните нагреватели за вода предлагат енергийно ефективни алтернативи чрез използване на усъвършенствани сензори и автоматизация. Тези устройства могат да изучават навиците ви в използването на водата и да променят затоплянето, когато е необходимо, като повишават енергийната ефективност и намаляват разходите.

Високоефективни ВиК инсталации и уреди

Във времена на нарастваща екологична загриженост, високоефективните водопроводни инсталации и уреди набират голяма популярност. Тези нововъведения дават приоритет на пестенето на вода и помагат за екологичната устойчивост:

 • Тоалетни с нисък дебит

Тоалетните с нисък разход на вода използват значително по-малко вода за едно пускане на водата в сравнение с традиционните тоалетни. Те включват усъвършенствани конструктивни елементи, като механизми за двойно промиване, които предлагат на потребителите избор между пълно и намалено пускане на вода. Като намаляват потреблението на вода, тоалетните с нисък разход допринасят за усилията за опазване на водните ресурси, без да жертват ефективността си.

 • Водоспестяващи душове

Водоспестяващите глави за душ са проектирани така, че да осигурят приятно изживяване под душа, като същевременно намалят потреблението на вода. Тези уреди използват различни методи, като аератори и ограничители на потока, за да намалят дебита на водата, без да правят компромис с налягането на водата. Благодарение на технологичния напредък съвременните глави за душ могат да осигурят освежаващ душ, като същевременно спестяват голямо количество вода.

 • Енергийно ефективни съдомиялни машини

Съдомиялните машини са се превърнали в основен уред в повечето домове. Енергийно ефективните версии използват революционни технологии като почвени сензори и оптимално използване на водата, за да намалят разхищението на енергия и вода. Като използват по-малко вода и енергия, тези съдомиялни машини не само пестят ресурси, но и намаляват значително нашите режийни.

Бъдещето на устойчивата водопроводна система и опазването на водата

Тъй като светът продължава да се бори с недостига на вода и екологичните пречки, устойчивите ВиК мерки стават все по-важни. Експертите в бранша ни посъветваха ни да включим в тази статия следните нови водопроводни технологии, които открояват бъдещето на устойчивите водопроводни услуги:

 • Системи за рециклиране на зелена вода. Тези системи събират и преработват водата от мивки, душове и перални машини. Тази преработена вода може да се използва за непитейни цели, като напояване или промиване на тоалетната. Чрез рециклирането на сивата вода жилищните и търговските имоти могат значително да намалят зависимостта си от източниците на прясна вода и да подпомогнат опазването на водните ресурси.
 • Събиране на дъждовна вода. Събирането на дъждовна вода включва събиране на вода от покриви или други повърхности и съхраняването ѝ за по-късна употреба. Тази практика намалява нуждата от прясна вода и може да бъде особено ценна в региони с ограничени водни ресурси. Събраната дъждовна вода може да се използва за озеленяване, промиване на тоалетни или други непитейни приложения, като по този начин се облекчава тежестта върху общинските водоснабдителни системи.
 • Проектиране на екологични водопроводни инсталации. Зеленото проектиране на водопроводни инсталации включва различни стратегии, насочени към минимизиране на разхищението на вода и постигане на максимална ефективност. Това включва стратегическо разполагане на водопроводни инсталации, за да се сведат до минимум разстоянията за транспортиране на вода, използване на енергийно ефективни помпи и съвременни системи за пречистване на водата. Чрез интегрирането на тези принципи на проектиране сградите могат значително да намалят своя екологичен отпечатък и да се превърнат в шампиони по устойчивост.

ВиК секторът е свидетел на забележителна промяна, задвижвана от технологичния напредък и засиления акцент върху устойчивостта. В тази дискусия разгледахме някои от водещите тенденции във ВиК сектора, които трябва да се очакват през 2023 г. и след това. От интелигентни смесители и сензори за откриване на течове до високоефективни инсталации и устойчиви практики - тези постижения са готови да подобрят ежедневието ни, да пестят ценни ресурси и да допринесат за едно по-екологично съзнателно бъдеще чрез най-добрите водопроводни практики. С възприемането на тези тенденции се приближаваме към свят, в който водопроводната система се интегрира без усилие с технологиите и насърчава по-екологичен и ефективен начин на живот.

Иновации във водопроводната техника: От интелигентни смесители до сензори за откриване на течове 2

Иновации във водопроводната техника: От интелигентни смесители до сензори за откриване на течове

0 4029 Снимка: iStock by Getty Images

В нашия бързо развиващ се свят технологиите променят всеки аспект на съществуването ни, включително и най-добрите водопроводни практики. Ето няколко от интригуващите постижения във водопроводните технологии, които набират популярност:

Интелигентни смесители

Интелигентните смесители промениха начина, по който използваме водата в нашите домакинства. Тези смесители са оборудвани с детектори за движение и безконтактно управление, което осигурява безпроблемна и хигиенична работа. Освен това те често включват функции за ефективно използване на водата, които помагат за ограничаване на разхищението на вода и насърчават екологични практики.

Сензори за откриване на течове

Течовете на канализацията могат да бъдат доста скъпи, но с въвеждането на сензори за откриване на течове жилищните и търговските имоти вече могат да идентифицират и да предотвратят авариите, преди да са се случили. Тези сензори се поставят в уязвими зони, като например под мивки, в близост до бойлери или по протежение на тръбопроводи. Те могат да изпращат сигнали в реално време на смартфоните на собствениците на жилища, което позволява бърз контакт с фирмите за ВиК услуги и свеждане до минимум на потенциалните щети.

Интелигентни нагреватели за вода

Традиционните нагреватели за вода консумират много енергия, което води до високи за електричество. Интелигентните нагреватели за вода предлагат енергийно ефективни алтернативи чрез използване на усъвършенствани сензори и автоматизация. Тези устройства могат да изучават навиците ви в използването на водата и да променят затоплянето, когато е необходимо, като повишават енергийната ефективност и намаляват разходите.

Високоефективни ВиК инсталации и уреди

Във времена на нарастваща екологична загриженост, високоефективните водопроводни инсталации и уреди набират голяма популярност. Тези нововъведения дават приоритет на пестенето на вода и помагат за екологичната устойчивост:

 • Тоалетни с нисък дебит

Тоалетните с нисък разход на вода използват значително по-малко вода за едно пускане на водата в сравнение с традиционните тоалетни. Те включват усъвършенствани конструктивни елементи, като механизми за двойно промиване, които предлагат на потребителите избор между пълно и намалено пускане на вода. Като намаляват потреблението на вода, тоалетните с нисък разход допринасят за усилията за опазване на водните ресурси, без да жертват ефективността си.

 • Водоспестяващи душове

Водоспестяващите глави за душ са проектирани така, че да осигурят приятно изживяване под душа, като същевременно намалят потреблението на вода. Тези уреди използват различни методи, като аератори и ограничители на потока, за да намалят дебита на водата, без да правят компромис с налягането на водата. Благодарение на технологичния напредък съвременните глави за душ могат да осигурят освежаващ душ, като същевременно спестяват голямо количество вода.

 • Енергийно ефективни съдомиялни машини

Съдомиялните машини са се превърнали в основен уред в повечето домове. Енергийно ефективните версии използват революционни технологии като почвени сензори и оптимално използване на водата, за да намалят разхищението на енергия и вода. Като използват по-малко вода и енергия, тези съдомиялни машини не само пестят ресурси, но и намаляват значително нашите режийни.

Бъдещето на устойчивата водопроводна система и опазването на водата

Тъй като светът продължава да се бори с недостига на вода и екологичните пречки, устойчивите ВиК мерки стават все по-важни. Експертите в бранша ни посъветваха ни да включим в тази статия следните нови водопроводни технологии, които открояват бъдещето на устойчивите водопроводни услуги:

 • Системи за рециклиране на зелена вода. Тези системи събират и преработват водата от мивки, душове и перални машини. Тази преработена вода може да се използва за непитейни цели, като напояване или промиване на тоалетната. Чрез рециклирането на сивата вода жилищните и търговските имоти могат значително да намалят зависимостта си от източниците на прясна вода и да подпомогнат опазването на водните ресурси.
 • Събиране на дъждовна вода. Събирането на дъждовна вода включва събиране на вода от покриви или други повърхности и съхраняването ѝ за по-късна употреба. Тази практика намалява нуждата от прясна вода и може да бъде особено ценна в региони с ограничени водни ресурси. Събраната дъждовна вода може да се използва за озеленяване, промиване на тоалетни или други непитейни приложения, като по този начин се облекчава тежестта върху общинските водоснабдителни системи.
 • Проектиране на екологични водопроводни инсталации. Зеленото проектиране на водопроводни инсталации включва различни стратегии, насочени към минимизиране на разхищението на вода и постигане на максимална ефективност. Това включва стратегическо разполагане на водопроводни инсталации, за да се сведат до минимум разстоянията за транспортиране на вода, използване на енергийно ефективни помпи и съвременни системи за пречистване на водата. Чрез интегрирането на тези принципи на проектиране сградите могат значително да намалят своя екологичен отпечатък и да се превърнат в шампиони по устойчивост.

ВиК секторът е свидетел на забележителна промяна, задвижвана от технологичния напредък и засиления акцент върху устойчивостта. В тази дискусия разгледахме някои от водещите тенденции във ВиК сектора, които трябва да се очакват през 2023 г. и след това. От интелигентни смесители и сензори за откриване на течове до високоефективни инсталации и устойчиви практики - тези постижения са готови да подобрят ежедневието ни, да пестят ценни ресурси и да допринесат за едно по-екологично съзнателно бъдеще чрез най-добрите водопроводни практики. С възприемането на тези тенденции се приближаваме към свят, в който водопроводната система се интегрира без усилие с технологиите и насърчава по-екологичен и ефективен начин на живот.