Китай използва изкуствен интелект, за да подобри своята съдебна система. Алгоритъмът вече препоръчва закони, изготвя документи, повдига обвинения и предупреждава за "човешки грешки" в решенията. Върховният съд на Пекин постанови, че съдиите трябва да се консултират с AI за всеки случай.

Ако съдиите се противопоставят на решението на изкуствения интелект, те трябва да представят писмено обяснение със своите мотиви и аргументи.

Изкуственият интелект е свързан с полицейските бази данни и китайската система за социален кредит. Алгоритъмът има власт да наказва хората автоматично - например, чрез пускане на собственост на крадец за онлайн продажба.

Според Пекин новата технология представлява "значителен принос към човешката цивилизация". Изкуственият интелект прави съдебните решения по-честни, прецизни и бързи. Той минимизира човешките грешки и субективността в системата.

Китай разработва система за "интелигентни съдилища" поне от 2016 г., когато главният съдия Цян Джоу призова технологията да се използва за подобряване на "справедливостта, ефективността и надеждността" на съдебната система.

Китай дори въведе високоспециализиран "интернет съд", който се занимава единствено с дела, свързани с виртуалния свят - като онлайн заеми, спорове за имена на домейни и проблеми с авторските права.

Изкуствен интелект - прокурор пък отскоро започна работа в Шанхай, повдигайки автоматично обвинения за престъпления, съобщава South China Morning Post.

Критиците на проекта казват, че Пекин рискува създаването на свят, в който човекът се превръща в роб на студен алгоритъм.

"Хората постепенно ще загубят свободната си воля с нарастваща зависимост от технологиите", твърди Джан Линхан, професор по право в Китайския университет по политически науки и право.

"Трябва да сме нащрек за ерозията на съдебната власт от технологичните компании и капитала", допълва тя.