Китай създаде 256-ядрен процесор от едно парче силициева пластинка | IT.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018
Китай създаде 256-ядрен процесор от едно парче силициева пластинка
Снимка: Cerebras

Китай създаде 256-ядрен процесор от едно парче силициева пластинка

Предложената технология позволява производството на чипове със сто процесора и 1600 ядра

| Редактор: Кристиан Антонов 4 2586

С малки изключения индустрията на чиповете върви по пътя на чиплета, сглобявайки процесори с по-висока производителност и повече функции от отделни кристали на една пластинка. Но има и друг път - създаване на процесори от едно парче силиций. Процесорите Cerebras са най-яркият пример за това. Оказа се, че Китай също знае как да произвежда подобни процесори.

В края на декември 2023 г. китайското научно списание Fundamental Research публикува статията The Big Chip: Challenge, Model and Architecture (Големият чип: предизвикателство, модел и архитектура) на учени от Института по компютърни технологии на Китайската академия на науките. Статията на английски език е свободно достъпна и при по-голям интерес лесно можете да я намерите. В нея авторският колектив не само обсъжда предизвикателствата пред производството на чипове с размер колкото вафла, но и съобщава за производството на 22 nm прототип на чип на Zhejiang с помощта на CMOS технология. Експерименталният процесор се състои от 16 функционално независими процесора, всеки от които носи 16 изчислителни ядра (общо 256 ядра). Всички процесори са свързани чрез общ интерфейс за достъп. Това позволи да се опрости окабеляването и управлението на чипа. Всеки процесор има своя собствена памет, но достъп до нея може да се получи от всеки процесор на пластината.

Екипът показа също, че предложената от тях технология позволява производството на чипове със сто процесора и 1600 ядра. Заради санкциите Китай няма достъп до най-модерните литографски скенери за производство на полупроводници, така че "големите чипове" биха могли да бъдат алтернатива на по-малките чипове с по-гъсто разположени транзистори. Остава въпросът за потреблението на енергия от процесорите с размер на плочата, но Китай може просто да няма друга алтернатива, ако трябва да увеличи производителността на суперкомпютъра.

Процесорът Cerebras на американската компания показва чудеса откъм производителност при умерена консумация, но той (втората му версия) се произвежда по 7 nm процес. Китайският 22nm чип няма да може да се конкурира с него в това отношение, но ще може да решава редица негови задачи. Освен това разработчиците ще натрупат ценен опит и ще усъвършенстват технологиите и архитектурите, което ще им бъде полезно в бъдеще, когато в ръцете им попаднат най-новите литографски скенери.

Китай създаде 256-ядрен процесор от едно парче силициева пластинка

Китай създаде 256-ядрен процесор от едно парче силициева пластинка

Предложената технология позволява производството на чипове със сто процесора и 1600 ядра

| Редактор : Кристиан Антонов 4 2586 Снимка: Cerebras

С малки изключения индустрията на чиповете върви по пътя на чиплета, сглобявайки процесори с по-висока производителност и повече функции от отделни кристали на една пластинка. Но има и друг път - създаване на процесори от едно парче силиций. Процесорите Cerebras са най-яркият пример за това. Оказа се, че Китай също знае как да произвежда подобни процесори.

В края на декември 2023 г. китайското научно списание Fundamental Research публикува статията The Big Chip: Challenge, Model and Architecture (Големият чип: предизвикателство, модел и архитектура) на учени от Института по компютърни технологии на Китайската академия на науките. Статията на английски език е свободно достъпна и при по-голям интерес лесно можете да я намерите. В нея авторският колектив не само обсъжда предизвикателствата пред производството на чипове с размер колкото вафла, но и съобщава за производството на 22 nm прототип на чип на Zhejiang с помощта на CMOS технология. Експерименталният процесор се състои от 16 функционално независими процесора, всеки от които носи 16 изчислителни ядра (общо 256 ядра). Всички процесори са свързани чрез общ интерфейс за достъп. Това позволи да се опрости окабеляването и управлението на чипа. Всеки процесор има своя собствена памет, но достъп до нея може да се получи от всеки процесор на пластината.

Екипът показа също, че предложената от тях технология позволява производството на чипове със сто процесора и 1600 ядра. Заради санкциите Китай няма достъп до най-модерните литографски скенери за производство на полупроводници, така че "големите чипове" биха могли да бъдат алтернатива на по-малките чипове с по-гъсто разположени транзистори. Остава въпросът за потреблението на енергия от процесорите с размер на плочата, но Китай може просто да няма друга алтернатива, ако трябва да увеличи производителността на суперкомпютъра.

Процесорът Cerebras на американската компания показва чудеса откъм производителност при умерена консумация, но той (втората му версия) се произвежда по 7 nm процес. Китайският 22nm чип няма да може да се конкурира с него в това отношение, но ще може да решава редица негови задачи. Освен това разработчиците ще натрупат ценен опит и ще усъвършенстват технологиите и архитектурите, което ще им бъде полезно в бъдеще, когато в ръцете им попаднат най-новите литографски скенери.