Квантовата комуникация може да е най-добрият начин за изпращане на съобщения между звездни системи. Тя дори има бонуса да гарантира надеждно криптиране. Учените, изчислили жизнеспособността на тази комуникационна система, смятат, че можем да търсим признаци за използването й от извънземни.

Както подсказва името й, квантовата комуникация използва квантовите характеристики на светлината за предаване на съобщения. Точките и тиретата на двоичния код могат да бъдат посочени чрез квантовото състояние на фотоните, а не чрез амплитудата или честотата.Тази технология вече е изпробвана от човечеството.

Професор Арджун Берера и Хайме Калдерон-Фигероа от Университета в Единбург твърдят, че няма теоретични пречки пред използването на квантова комуникация за разговор на разстояние от десетки светлинни години или дори повече.

Основното предимство на квантовата комуникация е количеството информация, което може да се пренася ефективно, без да са необходими предаватели с изключително висока мощност. Лесното криптиране е второстепенно предимство.

Единствената пречка е свързана с забавянето от големите разстояния. Освен ако не бъде измислен някакъв иновативен метод, способен да не противоречи на законите на физиката, то едно съобщение може да пропътува десетки или стотици години докато пристигне до своя адресат.