Най-големият слънчев радиотелескоп в света започна пилотна експлоатация в югозападен Китай. Активността на нашата звезда ще се следи от масив от 313 шестметрови антени, разположени в кръг с диаметър 3,14 километра. Пикът на следващия максимум на слънчевата активност наближава и китайските учени се подготвят да го посрещнат с пълна сила.

Китай създава мрежата за наблюдение, за да изучава слънчевата активност. Новите инструменти обаче ще наблюдават и други обекти във Вселената - от пулсари до близки до Земята астероиди. Но основната цел на изследването ще остане Слънцето. Изненадващо е, че едва през 70-те години на миналия век научихме за такова явление като изхвърлянето на коронарна маса от Слънцето. От Земята е невъзможно да се открие изхвърлянето на слънчева материя с обикновени средства за наблюдение и освен това е невъзможно да се определи веднага в каква посока е тръгнала слънчевата плазма.

За близките до Земята обекти - спътници и космически екипажи - потокът от високоенергийни частици на слънчевия вятър и коронарната маса може да бъде опасен. Например той неведнъж е извеждал от орбита спътниците Starlink и дори излизането им от орбита. И накрая, от слънчевото време зависи качеството на комуникациите и контрола, а в бъдеще от него ще зависят в голяма степен и дългите експедиции, например до Марс.

Комплексът от антенни решетки на Слънчевия радиотелескоп Даочън (DSRT) в едноименния окръг на плато в провинция Съчуан беше построен и пуснат в експлоатация в края на миналата година. Пред лятото беше извършена настройка на инструментите, а на 14 юли беше официално пуснат в експлоатация. Масивът от 6-метрови антени работи като едно голямо радио огледало с диаметър 3,14 километра. Всички антени са фазово координирани, а алгоритъм събира сигналите от всяка от тях в едно изображение с висока резолюция.