Изследователи от Калифорнийския университет в Дейвис са открили, че вредните емисии на отгледано в лаборатория месо са в пъти по-високи от тези на традиционното животновъдство.

Ако се потвърди, изследването вещае проблеми за лабораторно отглежданото месо. То отдавна е смятано за по-екологична алтернатива на месните продукти.

"Нашите открития предполагат, че култивираното месо не е по-добро за околната среда от конвенционалното говеждо", каза съответният автор Едуард Спанг, доцент в UC Davis, в изявление.

Лабораторно отглежданото месо използва не само електричество, но зависи в по-голяма степен от продуктите на фармацевтичната индустрия. Последните са свързани с отделянето на много CO2 емисии. Така продукцията на биореакторите става по-замърсяваща от тази на обикновена малка ферма.

Потенциалът за глобално затопляне - показател за околната среда, измерен в килограми емисии на CO2 - на лабораторно отгледано месо е между 4 и 25 пъти по-високи от средните за телешки продукти, продавани в магазините.

Един от най-големите недостатъци, казват те, е необходимостта от силно рафинирани растежни среди - наличието им позволява на клетките да се размножават в лабораторни условия.

Учените посочват, че индустриалното животновъдство също разчита в голяма степен на фармацевтичната индустрия за съществуването си.

"Възможно е да намалим въздействието му върху околната среда в бъдеще, но това ще изисква значителен технически напредък, за да се увеличи едновременно производителността и да се намалят разходите на средата за клетъчна култура", заявява авторът на изследването, Едуард Спанг.