IonQ Aria е новият най-мощен квантов компютър, предназначен за нуждите на индустрията. Той разполага с рекордните 20 алгоритмични кубита.

IonQ предложи алгоритмични кубити (#AQ) като ориентиран към приложението показател, за да помогне на индустрията да оцени полезността на квантовите компютри в реална работа.

#AQ се фокусира върху практическото приложение на квантовите компютри в сравнение с други показатели, които са по-малко подходящи за клиентите и могат да предложат възможности, които не се реализират на практика.

Резултатите от сравнителния анализ показват, че уловените йонни кубити на IonQ, съчетани с Quantum OS на IonQ, са по-точни от тези, използвани в квантовите компютри на конкурентите.