Фермерите все по-често се обръщат към най-модерните технологии, които им позволяват по-ефективно да използват земеделските земи, за да отговорят на търсенето на храна от постоянно увеличаващото се население на планетата.

Едно от перспективните направления е внедряването на селскостопански роботи, сочи анализ на Tractica. В близките години доставките на такива роботи ще нарастват бързо - от 60 000 броя през 2018 г. до 727 000 броя през 2025 г.

Най-многобройна ще бъде категорията на селскостопанските дронове. Други категории роботи за нуждите на фермерите са тракторите без водач и машините за управление на материалите, почвата и животните.

Очертава се голям пазар за производителите на селскостопански роботи. През 2025 г. приходите от продажби на такива машини ще достигнат 87,9 млрд. долара, сочи прогнозата на Tractica.