Дигитализацията винаги напредва. Правейки го, тя носи  дълбоки промени, засягащи отделния човек, семейства, предприятия и индустрии - дори цели градове и държави.

Г-н Ли, поздравления за 18-тата годишнина на Хуауей Технолоджис в България! Как израснахте като компания до този момент? А Вие как се чувствате в България след 1 година работа тук?

 Благодаря Ви! Хуауей Технолоджис България е създадена през юни 2005 г. За тези 18 години ние се превърнахме в част от технологичната реалност на страната.

Осемнадесетата годишнина е най-важният крайъгълен камък в живота на някого и ние се радваме, че много отлични млади български таланти в страната са израснали заедно с Хуауей. Повече от 80% от персонала ни са местни служители и всяка година предоставяме възможност наскоро завършили студенти да започнат работа при нас. Хуауей се ангажира да проучи стойността на зелената и дигиталната трансформация на обществото в България. През последните 18 години компанията участва активно в дигиталната трансформация на страната, заедно с нашите клиенти и партньори чрез отворена бизнес среда.

За себе си мога да кажа, че много се радвам, че работя в тази велика страна. Това, което ме докосва най-много в България, са хората. Винаги съм положително повлиян от тях. Хората тук са всеотдайни, добросърдечни, мъдри и трудолюбиви. Още повече, България е известна с отличните си ИТ специалисти и мисля, че високото качество на ИТ талантите е една от ключовите причини за непрекъснатия растеж на Хуауей в България. Хуауей подписа меморандуми за сътрудничество с 10 от най-добрите университета в страната в подкрепа на млади таланти, които са готови да бъдат част от бъдещата дигитална трансформация на страната.

 Г-н Ли, как виждате дигиталната трансформация през последните години? Коя е връхната точка?

 Технологията е движеща сила за напредъка на човешкото общество и развитието на икономиката. Технологията не прави разлика между националните граници.

Еволюцията на човешката цивилизация е история на научния и технологичния прогрес. От изобретяването на огъня до популяризирането на електричеството, от конските сили и електричеството до изчислителната мощ, от макро вселената до микро квантовата, човешката наука и технология са постигнали голям напредък и все повече се превръщат в първата движеща сила на икономическото и социалното развитие.

През последните години темата за дигиталната трансформация и технологиите стана все по-важна и значима за нашия живот, за обществото. Универсалната ценност зад технологиите е свеждането до минимум на социално-икономическите пропасти между хората. Технологиите правят здравеопазването и образованието достъпни за повече хора, което улеснява ученето и грижите, независимо от техния произход. Технологията няма крайна точка, а само обща мисия - създаване на по-добро бъдеще за общество.

Дигиталната трансформация не е просто промяна, тя съществува в много по-голям мащаб. Това е много дълбок процес, който ориентира живота в нова посока и го отвежда до съвсем различно ниво на ефективност. В момента дигиталните технологии променят света. Те играят ключова роля във всеки аспект на нашата работа и живот.

Дигитализацията създава безгранични възможности за всички индустрии. В тази нова ера на цифровата икономика все по-разнообразните индустриални сценарии изискват връзките да бъдат навсякъде и винаги бързи. В тази нова епоха на цифрова трансформация способността за промяна е от ключово значение за дългосрочния растеж. Дигиталната трансформация е една от най-широко приетите тенденции днес.

 Цифровата трансформация носи и предизвикателства пред киберсигурността. Как Хуауей управлява киберсигурността?

 Тъй като цифровизацията свързва света, киберсигурността става по-важна от всякога.

В Хуауей киберсигурността е нашата стратегия с най-голям приоритет. Хуауей изгради и внедри собствена глобална система за осигуряване на киберсигурност и защита на неприкосновеността на личния живот във всички домейни. Тази система обхваща политики, процеси, инструменти, технологии и стандарти.

Гордеем се с това, което постигнахме. През последните 30 години обслужваме повече от 3 милиарда души по целия свят. Ние подкрепяме стабилните операции на повече от 1,500 операторски мрежи в над 170 страни и региони и поддържаме солиден опит в киберсигурността през цялото време. В България нямаме нито един случай на проблеми със сигурността и имаме 100% съответствие за последните 18 години.

Това е резултат от непрекъснати дългосрочни инвестиции в практики и технологии за управление на киберсигурността в продължение на повече от 20 години. В момента разполагаме с повече от 3,000 души персонал за научноизследователска и развойна дейност в киберсигурността, а 5% от разходите ни в това направление са насочени изключително към повишаване на сигурността на нашите продукти. Дългосрочната стратегия на Хуауей в тази посока е да инвестира поне 10% от годишните си приходи за научноизследователска и развойна дейност.

Киберсигурността означава доверието и недоверието да се основават на факти - не на чувства, не на спекулации и не на безпочвени слухове. Считаме, че фактите трябва да бъдат проверими и че проверката трябва да се основава на стандарти. С това като наш водещ принцип, създадохме шест центъра за киберсигурност и прозрачност през последните 10 години в Европа, Близкия изток и Северна Америка и Китай.

Хуауей има работещ Център за прозрачност на киберсигурността в Брюксел. Този център е отворен за клиенти и независими организации за тестване. Те са поканени да извършват справедливи, обективни и независими тестове и проверки за сигурност в съответствие с признатите от индустрията стандарти за киберсигурност и най-добри практики. Ние оставаме ангажирани с предоставянето на световно сертифицирани и надеждни продукти и услуги, свързвайки милиони европейци.

 Как смятате, че дигиталната трансформация ще продължи да оформя живота ни и да му влияе?

 Днес се намираме в началото на една нова ера, в която технологиите се превърнаха в катализатор, който ни тласка напред, отключвайки потенциал и възможности, които някога са били невъобразими. Иновацията е искрата, която запалва нашата креативност, карайки ни да мислим извън рамките и да решаваме някои от най-големите предизвикателства на нашето време. Дигиталната трансформация свързва живота, градовете, общностите и културата, както никога досега.

Според глобалната инициатива за електронна устойчивост (GeSI) ИКТ технологиите ще спомогнат за намаляване на въглеродните емисии в световен мащаб с 20% до 2030 г., като подсилят други индустрии. Ползите от технологиите са огромни и трансформиращи - те преобразиха начина, по който общуваме, учим, работим и живеем. Използвайки технологиите, ние имаме възможността да създадем по-добър, по-взаимосвързан свят. Нека приемем този напредък, да насърчим иновациите и да работим заедно, за да впрегнем пълния потенциал на технологиите и цифровизацията за подобряване на бъдещето на човечеството.

 Споменахте градовете - те също се трансформират, като стават по-интелигентни и по-дигитализирани. Какво прави един град "умен"?

 Ако погледнем назад в историята, градовете са се възползвали от урбанизирания растеж за социално и икономическо развитие. Днешните градове все повече съчетават физическия и цифровия свят, за да трансформират услугите и да подобрят живота на гражданите. Няма съмнение, градовете се оформят от иновативната мощ на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Цифровите технологии се интегрират в управлението на правителството, услугите на гражданите, обществената безопасност, развитието на промишлеността и други градски дейности.

ИКТ технологии като 5G, оптични мрежи, изкуствен инителект (ИИ), облачни услуги и блокчейн ще бъдат пуснати бързо през следващото десетилетие. Градовете скоро ще посрещнат период от 10 гигабитова свързаност, като 10 гигабитовите безжични услуги ще станат достъпни за организации, домове и физически лица. Хуауей прогнозира, че до 2030 г. 40% от компаниите и 23% от домовете по света ще имат достъп до 10 гигабитови Wi-Fi мрежи. Прилагането на тези ИКТ технологии в градовете значително ще повиши способността ни да използваме ограничени ресурси, да управляваме нашите градове ефективно и да осгурим на гражданите положителен опит. ИКТ технологиите ще помогнат на градовете да постигнат целите си за устойчиво развитие и да правят обществения живот все по-добър.

Така например, Хуауей помогна на летище да изгради водещ световен централизиран Център за операции и контрол, базиран на Total Airport Management (TAM). Центърът осигурява безпроблемно сътрудничество между въздуха и земята, сътрудничество с терминалите и сътрудничество по отношение на трафика чрез обмен на информация в реално време, операции на място, и полетна поддръжка, което превръща летището в нов показател за интелигентни летища.

Друг пример е партньорството на Хуауей с клиенти, които имат мини по целия свят, за да направят мините по-интелигентни, по-безопасни и по-ефективни чрез прилагането на 5G, ИИ и индустриални интернет технологии.

На 28 юни ще бъдем част от голямо събитие, организирано от фондация "Дигитална София" и Столична община, наречено "Дигитална София - умният град" в НДК, където ще представим част от нашите интелигентни градски решения заедно с визията ни за бъдещето на цифровото градско развитие. В Хуауей се ангажираме да изградим интелигентен и свързан свят. Ние работим с партньори, за да изградим цялостни решения за умни градове и да помогнем на градовете по целия свят да развият необходимите нервни системи. С всеобхватни екосистеми за умни градове, Хуауей ще продължи да отговаря на все по-сложните изисквания и се надяваме, че тези непрестанни усилия ще помогнат на повече градове да станат по-интелигентни.

 Г-н Ли, какви програми организирате в подкрепа на развитието на дигитализацията в България?

 Основният ни фокус са младите хора - тяхното образование, знания и подобряването на цифровите им умения. За нас е важно да направим света около нас по-добър, по-достъпен и по-модерен. Формите на подкрепа са различни, но идеята е една и съща - да се инвестира в образование.

Всяка година събираме талантливи студенти от водещи университети по целия свят за нашата глобална програма Seeds For the Future, която смело можем да кажем, че променя живота им. Тя е насочена към млади хора с бакалавърска или магистърска степен със силен интерес в областта на информационните и комуникационните технологии. Тази година се включиха много студенти от България, а най-добре представилите се взеха участие в Европейската среща на върха на талантите в Атина. Под темата "Създаване на устойчиво бъдеще за европейски талант заедно" тазгодишното събитие събра 80 изключителни студенти и 100 представители на правителствения секор. Тази програма дава възможност на студентите, в рамките на една седмица обучения, да подобрят своето ИКТ професионално развитие и да придобият лидерски умения. Хуауей винаги е отдавала голямо значение на развитието на таланта.

Това е един от основните ни приоритети в Европа.

Освен това, през 2022 г., за втора поредна година проведохме нашата програма ICT Training SFTF Scholarship Program, чрез която стотици студенти преминаха онлайн обучение, изготвено от нашите специалисти. Програмата се фокусира върху няколко ИКТ области, включително AI, Big Data и Cloud. 80 студенти от университетите, с които си партнираме, спечелиха стипендия, след като демонстрираха своите дигитални умения, креативност и знания. Те бяха избрани от независимо жури от експерти от правителствени институции и браншова асоциация.

Други програми, с които подкрепяме дигиталната трансформация на страната, са нашето ИКТ роудшоу, което цели да подкрепи дигиталните умения на партньорите ни, както и пълната подкрепа за партньорите ни, свързани с интелигентен град и интелигентно село в България. Подкрепяме и българските деца и техните семейства, които са в затруднено положение в ера на дигитална трансформация чрез нашата програма "1000 мечти", която има за цел да предостави дигитални устройства, книги и играчки на детски организации, болници и училища.

Много интересен факт е, че според доклад на McKinsey цифровизацията може да бъде следващият голям двигател за устойчив растеж за България, добавяйки 1% допълнителен ръст годишно към брутния вътрешен продукт (БВП) на страната до 2025 г. Технологиите, иновациите и цифровата трансформация изграждат бъдеще, което съдържа безкрайни възможности за напредък, растеж и трансформация. От нас зависи да оформим това бъдеще и да изградим едно по-светло утре за всички.


Материалът е предоставен от Huawei.