Изследователи от Националния институт по стандартизация и технологии (NIST, САЩ) са разработили технология за наблюдение на дишането с помощта на едва доловими промени в сигнала на Wi-Fi. Тя се основава на алгоритъма BreatheSmart, базиран на изкуствен интелект.

Сигналите на Wi-Fi вече присъстват в почти всяка стая - те преминават през предмети или се отразяват от тях, а всяко движение може да промени пътя на сигнала, включително и това, което тялото прави с дишането. Ако нещо не е наред с дишането ви, промените в Wi-Fi сигнала могат да бъдат необичайни. От години учените се опитват да използват безжични сигнали за откриване на хора и различни дейности, но обикновено решенията им включват специално оборудване. Инженерите на NIST твърдят, че алгоритъмът BreatheSmart може да работи с рутери и клиентски устройства, които вече са на пазара.

За да работи алгоритъмът, учените е трябвало само да променят фърмуера на рутера, така че той да събира по-често данни CSI (Channel State Information). CSI сигналите се изпращат от клиентски устройства към маршрутизатори - те имат стандартен формат и по естеството на изкривяването им може да се правят заключения за промени в средата. Маршрутизаторът подава заявки за CSI до 10 пъти в секунда, за да увеличи ефективността на алгоритъма.

С помощта на манекен изследователите симулират няколко състояния на човешкото дишане и проследяват промените в CSI с помощта на потребителски рутер и свързано към него устройство. Обработката на данните е поверена на изкуствения интелект - авторите на проекта твърдят, че алгоритъмът BreatheSmart дава правилен отговор в 99,54% от случаите при оценяване на симулирани механизми за дишане.