Световната агенция Асошиейтед прес изготви набор от указания за новинарската употреба на изкуствения интелект (ИИ) с изричното условие, че той не може да бъде използван при създаването на съдържание за публикуване или за съпровождащия новините снимков материал. В същото време служителите се насърчават да се запознаят с технологията, отбелязва АП.

Асошиейтед прес е една от шепата медийни организации, които започнаха да задават правила при въвеждането в работата на бързоразвиващи се технологии като Чат Джи Пи Ти (ChatGPT). Услугата ще предложи от днес за нуждите на световната агенция и популярното си приложение "Стайлбук" (Stylebook), което съветва журналистите как да отразяват новините с помощта на терминологичен речник.

"Целта ни е да дадем на хората приемлива възможност да разберат нашия малък експеримент, като в същото време се запазим", заяви Аманда Барет, заместник-директор на АП по новинарските норми и нововъведения.

Наричайки това "момент на преход", тази пролет журналистическият мозъчен тръст Институт "Пойнтър" насърчи медиите да изготвят правила за употребата на изкуствения интелект и сподели своите практики в това отношение с читателите и зрителите.

Генеративният изкуствен интелект е способността да се създават текстове, снимки, аудио и видео по зададена команда, но все още той не е в състояние да различи реалността от илюзията. Съответно АП посочва, че информациите, създадени от изкуствения интелект, трябва да бъдат внимателно проверявани - също като информацията от всеки друг източник.

Агенцията посочва също, че снимка, видео или аудио, произведени от изкуствен интелект, не бива да бъдат използвани, освен ако самият видоизменен материал не е предмет на новината.

Тази медийна политика съвпада с практиката на технологичното списание "Уайърд" (Wired), което не публикува статии, създадени от изкуствен интелект, "освен ако темата не е, че ИИ е написал материал".

"Твоите статии трябва да бъдат написани изцяло от теб", гласи указание на главния редактор на американското списание "Инсайдър" Никълъс Карлсън за редакционния състав, което бе направено достояние на читателите. "Вие сте отговорни за прецизността, автентичността и качеството на всяка една дума в своите статии", се казва още в директивата.

Широко рекламирането случаи на създадени от изкуствения интелект "халюцинации" или измислени факти правят още по-важна необходимостта потребителите на новините да знаят, че са зададени правила, благодарение на които те "да са уверени, че съдържанието, което четат, гледат или слушат, е проверено, надеждно и - доколкото е възможно - обективно", заявяват от Институт "Пойнтър" в редакционна статия.

Медийните организации посочиха варианти, в които генеративният изкуствен интелект може да бъде полезен извън публикуването на новини. Той би бил в услуга на редакторите в Асошиейтед прес, така например при обобщаването на изтеклите информации, които се разпращат на абонатите. ИИ може да пише заглавия или да дава идеи за материали, посочва "Уайърд".

Според Карлсън ИИ може да бъде ползван за редактиране при съкращаване на информация или пък за да стане тя по-четивна. Изкуственият интелект би могъл да служи и за списък с подходящи въпроси за интервю.

В продължение на десетилетие Асошиейтед прес експериментира с прости форми на изкуствен интелект, като го използва за писане на кратки информации, за набиране на спортни резултати или за информации за корпоративни отчети на приходите.

Резултатите през тези години са важен опит за АП, заявява Аманда Барет, която обаче казва: "Все пак ние трябва да влезем в този нов етап от нашето развитие предпазливо, уверявайки се, че защитаваме нашата журналистика и доверието в нея".

Миналия месец създателят на "Чат Джи Пи Ти" - "Оупън Ей Ай" (OpenAI), и Асошиейтед прес обявиха споразумение, по силата на което компанията за изкуствен интелект ще патентова новинарския архив на АП, използван за обучение на кадри.

Медийните организации като цяло са обезпокоени за своите новинарски материали, които се използват от фирмите за изкуствен интелект без позволение или заплащане. Американският Алианс на новинарските медии (преди Асоциация на вестниците в САЩ - бел. ред.), който представлява стотици издатели, излезе с изявление за принципите, които би трябвало да пазят авторското право на интелектуална собственост на членовете на сдружението.

Някои журналисти изразиха тревога, че изкуственият интелект може в един момент да замени хората, чиято работа върши. Точно това е ключов въпрос, който се обсъжда при преговорите за договорите със служителите между ръководството на Асошиейтед прес и нейния синдикат - Новинарската медийна гилдия. Профсъюзът не е имал шанса да проучи щателно новите норми, заяви председателят му Вин Черуу.

"Бяхме ентусиазирани от някои от новите разпоредби, но имаме въпроси по други", каза Черуу.

При наличието на предпазни мерки АП иска от своите журналисти да се запознаят с технологията, най-малкото защото ще трябва да пишат за нея в бъдеще, отбелязва Барет.

Стиловият наръчник на АП (споменатият "Стайлбук") - указател с журналистически практики и правила за употребата на термини в информациите - ще обясни в днешната си глава много от факторите, които журналистите трябва да вземат под внимание, когато пишат за новата технология.

"Историята на изкуствения интелект се простира далеч отвъд бизнеса и технологията - посочва Асошиейтед прес. - Става въпрос и за политика, забава, неравенство, международно право и много други теми. Примерите с успех на изкуствения интелект показват как тези технологични инструменти влияят върху много сфери на нашия живот".

Главата на Стиловия наръчник включва речник на термините, като сред областите са машинното обучение, статистиката, лицевото разпознаване и алгоритмичните отклонения.

"Далеч не е казана последната дума по въпроса. Комисията, която проучва насоките по темата с изкуствения интелект, заседава всеки месец. С основание очаквам да променяме нормите на всяко тримесечие, защото ситуацията се променя", заявява Аманда Барет.