Марк Кубан е един от най-известните инвеститори-милиардери. В интервю за The New York Post той казва, че страховете относно възхода на изкуствения интелект не са преувеличени.

"Днес изкуственият интелект, такъв какъвто е в сегашната си форма, не е заплаха за човечеството. Но в бъдеще, да речем 15 до 20 години, нещата ще са коренно различни", споделя Кубан.

Екзистенциалните опасности на AI системите, както отбелязва Кюбан, може наистина да се крият в тяхната непредсказуемост.

В края на краищата AI все още в много отношения е черна кутия. През повечето време изследователите наистина не знаят какво се случва в процеса на вземане на решения от модела, поради което най-популярният меме в AI индустрията е на ужасяващо и мистериозно чудовище, маскирано от лъскаво малко усмихнато лице.

Невъзможно е надеждно да предвидим бъдещото поведение на система, която не разбираме напълно. Особено като се има предвид, че може несъзнателно да подсилваме някои лоши, скрити в черната кутия поведения.

Кубан счита, че след 100 години може да се случат някои наистина неща, познати от научната фантастика.

Според милиардера е много вероятно AI да извлече цялата информация от мозъка на даден човек и да създаде негова дигитална версия, която да живее вечно.