Откакто технологиите с изкуствен интелект започнаха да придобиват все по-голяма популярност от края на миналата година, все повече са тези, които си задават въпроса - как това ще се отрази на живота им, посочва Си Ен Би Си, цитирани от БТА.

"Генеративният изкуствен интелект ще засегне ли моите служебни задължения, ще ме уволнят ли заради него, как неговото приложение ще се отрази на моето ежедневие?", се питат хората.

На много от тези въпроси не може да бъде отговорено все още, но вече е ясно, че изкуственият интелект оказва огромно въздействие върху пазара на труда, посочва Си Ен Би Си.

Публикациите в мрежата LinkedIn, в които се споменава изкуствен интелект или генеративен изкуствен интелект, са се увеличили над два пъти в световен мащаб между юли 2021 г. и юли 2023 г. В някои страни, сред които Великобритания, Германия и Франция, те дори са повече, според нови данни на социалната мрежа, свързваща работодатели и професионалисти в различни сфери.

"Промяната (свързана с използването на технологии с изкуствен интелект - бел. ред.) настъпва в различни професионални сфери", заявява за Си Ен Би Си вицепрезидентът на LinkedIn Оливие Сабела, който отговаря за регионите на Европа, Близкия изток, Африка и Латинска Америка.

"Наблюдаваме нарастване на търсенето на специалисти, които притежават умения и професионална квалификация за работа с технологиите с изкуствен интелект. В обявите за работа, свързани с тях, се търсят различни специалисти. От висококвалифицирани компютърни инженери, от които се очаква да работят за развитието на самите технологии с изкуствен интелект, до служители, които притежават умения за работа с тях. Например това може да са дигитални маркетинг мениджъри или консултанти в сферата на киберсигурността", отбелязва вицепрезидентът на LinkedIn.