“Гемиус“ е компания специализирана в интернет проучванията, понастоящем работеща на пазарите в над 20 европейски държави. Компанията скоро спечели и търг за проучване на турската интернет аудитория, организиран от IAB Турция. По време на търга, “Гемиус“ успя да се пребори с двамата си основни противници, “Нилсън“ и “комСкор“, като по този начин постигна една от основните си цели в международен аспект, за тази година. На пресконференцията проведена на 25 Юни 2009, IAB Турция официално обяви решението си. „Измерването на Интернет Аудиторията ще бъде едно от основните средства, което ще допринесе за по-бързото развитие на интерактивния пазар в Турция. Процесът за избор на компания, провеждаща интернет изследавния, беше проведен изключително внимателно. Всички големи компании бяха поканени и бяха подбрани три от общо седем. Гемиус беше избрана поради ефикасната си методология и възможността й, успешно да отговори на изискванията на пазара.” Това коментира президентът на IAB Турция Левент Ерден. По думите му основната цел на организацията е да привлече значителен дял от рекламния бюджет за интернет през следващата година. В сътрудничество с IPSOS KMG, “Гемиус“ ще проведе проучване на базата на продукта си gemiusAudience. Компанията ще предостави ноу-хау метологията си, а също и ще извършва и развива изследването си, докато IPSOS KMG ще е отговорна за обслужването на клиенти и техническата поддръжка. „Аз съм изключително щастлив, че ние ще стартираме тази най-модерена методология-хибрид за измерване на аудиториите в Турския интернет. IAB Турция направиха важна стъпка, като избраха проучване, което ще допринесе за съществено развитие на пазара, като ще се възползва от опита на “Гемиус“, както на рисковите, така и на развитите пазари. Аз силно вярвам, че въвеждането на измерването на интернет аудиторията, ще стимулира бърз растеж на турският интернет пазар и драматично ще повиши средствата инвестирани в интернет реклама”, Каза Филип Пиечински, вице-президент на Gemius SA Проучването gemiusAudience, което скоро беше представено на турския интернет пазар интегрира user-centric и site-centric подходите, като едновременно с това се използват и офлайн структурни данни. Измерването при user-centric подхода дава възможност да се събере информация за социодемографския профил на потребителите в различните уеб сайтове, онлайн услуги и приложения използвани от интернет потребителите. За да се направи това, ще се събере представителна група от панелисти, които са интернет потребители и са приели да участават в проучването. Измерването със site-centric подхода ще осигури изключително прецизна информация за трафика генериран в над 200 изследвани сайта, одобрени от IAB Турция. Офлайн структурните данни ще предоставят представителна информация за социо-демографията на интернет потребителите и ще се събират от IPSOS KMG. “Гемиус“ също така ще подпомага на IAB Турция в дейности свързани с обучаване на турския интернет пазар. Компанията ще проведе и серия от семинари свързани с методологията на проучванията gemiusAudience и gemiusTraffic (проучване, касаещо трафика на уеб сайтовете, осигуряващо данни в реално време), анализ на статистиката и интерпретиране на данните.