Европейската комисия представи днес предложение за повишаване на европейската киберсигурност с обединяването на усилията на гражданските и военните организации. В предложението се отбелязва, че мярката се налага заради влошената обстановка на сигурност след началото на руската война в Украйна.

Последните киберудари по енергийната и транспортната инфраструктура показаха опасностите, затова са необходими допълнителни действия за защитата на гражданите, въоръжените сили и мисиите на ЕС, се посочва в съобщението. ЕК уточнява, че цели да се постигне съгласуваност между цивилните и военните организации в защитата срещу подобни посегателства.

Комисията отбелязва, че дори безобиден софтуер може да стане причина за пробиви в сигурността на дружества и правителства. ЕК предлага да се въведат общи изисквания за сертифицирането на софтуер. Държавите от ЕС трябва да вложат повече средства в съвременни способности за военна електронна защита и бюджетът на ЕС може да бъде използван за тази цел, пояснява комисията.