Компаниите у нас масово пренебрегват киберсигурността | IT.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018
Компаниите у нас масово пренебрегват киберсигурността
Снимка: iStock by Getty Images

Компаниите у нас масово пренебрегват киберсигурността

Ново изследване на ЕС показва, че

| Редактор: Стоян Гогов 10 818

Половината компании в България заявяват, че киберсигурността не им е първостепенна задача. Това показват данни от проучване на "Евробарометър", представени днес от Европейската комисия и цитирани от БТА.

Според 23% от отговорите българските компании намират този въпрос за сравнително маловажен (17% в ЕС), а 27% - за маловажен (9% в ЕС).

За 17% киберсигурността е водеща задача (32 на сто в останалите страни от ЕС), а за 30% (39% в ЕС) това е важно.

У нас 21% от компаниите съобщават, че поверяват киберсигурността на външна фирма, докато в останалите страни от ЕС такъв отговор дават 51% от участниците в допитването. В 62% от случаите у нас заетите с киберсигурността във фирмата, където работят, изпълняват и други задачи (57% в ЕС). В нашата страна 84% от дружествата заявяват, че в последната година не са търсили да наемат служители по киберсигурността (78% в ЕС).

Българските дружества най-често посочват като причина за ниския брой заети в киберсигурността това, че няма достатъчно обучени кандидати или кандидати въобще, както и липсата на средства да ги наемат и нуждата от постоянно обучение заради технологичните промени. Според 65% от българските дружества всичко това създава известна опасност, според 15% опасността е пренебрежима, а за 12 на сто опасност няма.

Повечето български компании (81 процента) не са осигурявали подготовка по киберсигурност за своите служители и като причина се посочва липсата на необходимост, показват данните. Същият е делът на дружествата, които казват, че служителите им по сигурността не са преминавали специална подготовка.

Компаниите у нас масово пренебрегват киберсигурността

Компаниите у нас масово пренебрегват киберсигурността

Ново изследване на ЕС показва, че

| Редактор : Стоян Гогов 10 818 Снимка: iStock by Getty Images

Половината компании в България заявяват, че киберсигурността не им е първостепенна задача. Това показват данни от проучване на "Евробарометър", представени днес от Европейската комисия и цитирани от БТА.

Според 23% от отговорите българските компании намират този въпрос за сравнително маловажен (17% в ЕС), а 27% - за маловажен (9% в ЕС).

За 17% киберсигурността е водеща задача (32 на сто в останалите страни от ЕС), а за 30% (39% в ЕС) това е важно.

У нас 21% от компаниите съобщават, че поверяват киберсигурността на външна фирма, докато в останалите страни от ЕС такъв отговор дават 51% от участниците в допитването. В 62% от случаите у нас заетите с киберсигурността във фирмата, където работят, изпълняват и други задачи (57% в ЕС). В нашата страна 84% от дружествата заявяват, че в последната година не са търсили да наемат служители по киберсигурността (78% в ЕС).

Българските дружества най-често посочват като причина за ниския брой заети в киберсигурността това, че няма достатъчно обучени кандидати или кандидати въобще, както и липсата на средства да ги наемат и нуждата от постоянно обучение заради технологичните промени. Според 65% от българските дружества всичко това създава известна опасност, според 15% опасността е пренебрежима, а за 12 на сто опасност няма.

Повечето български компании (81 процента) не са осигурявали подготовка по киберсигурност за своите служители и като причина се посочва липсата на необходимост, показват данните. Същият е делът на дружествата, които казват, че служителите им по сигурността не са преминавали специална подготовка.