17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Съвременни Донори......

Сигурно регулацията на полетите ще стане пълен хаос. Освен това са широки и заемат място, за малко премествани килограми.

“Един от обещаващите проекти за създаване на летяща кола” Трябва да се добави ново пояснение в рълковния речник на що е то “обещаващ проект” а именно проект в които изпълнителите много обещават пък каквото стане...

Отдавна има летящи коли и те се наричат самолети или вертолети. Накрая и на тези им е увряла главата, след като са потрошили милиони вероятно.

Те ако всички увираха като тебе... Още щяхме да чакаме да тресне мълния да запали огън.