Hitachi разработи система за биометрично удостоверяване, базирана на вени на пръста и блокчейн технология. С нея може да се извършват плащания в магазини без кредитна карта или смартфон.

Потребителят трябва само да постави пръст върху четеца и машината ще идентифицира потребителя и ще получи необходимата информация, като номер на кредитна карта, възраст, идентификационен номер и други данни. Информацията се показва на екрана на таблета, свързан към системата.

Така необходимостта от носенето на смартфон или банкова карта отпада, защото сметката ни става обвързана с биометричните ни данни.

Очаква се системата на Hitachi дори да съкрати времето за трансакции.

Японската компания използва блокчейн технология, за да води запис на извличането на данни и да гарантира автентичността на информацията.