BlackBerry обявява нова сделка за продажба на патенти | IT.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018
BlackBerry обявява нова сделка за продажба на патенти
Снимка: Pixabay

BlackBerry обявява нова сделка за продажба на патенти

Компанията залага на потенциални приходи от 900 млн. долара или повече

| Редактор: Кристиан Антонов 1 767

BlackBerry Limited обяви сделка за продажба на своите "неключови" патенти и патентни заявки на Malikie Innovations Limited, дъщерно дружество на Key Patent Innovations Limited (KPI), лидер в монетизирането на интелектуална собственост. Очаква се общата сума на еднократните плащания да достигне 900 млн. щ. долара или повече.

Според ръководителя на BlackBerry Джон Чен след приключването на сделката балансът на компанията ще бъде укрепен, а дейността ѝ ще бъде опростена, което ще ѝ позволи да се съсредоточи върху разработването на технологии за интернет на нещата и киберсигурност. От своя страна KPI очаква голяма възвръщаемост от патентите, които прехвърля.

В съответствие с условията на споразумението BlackBerry ще получи 170 млн. щ. долара веднага и още 30 млн. щ. долара не по-късно от три години след приключване на сделката. Освен това BlackBerry има право да получи дял от лицензионните такси, изплащани за използването на нейните патенти:

  • 8% от първите 500 млн. долара приходи;
  • 15% от следващите 250 млн. долара;
  • 30% от следващите 250 млн. долара;
  • 50% от всички следващи плащания.

В същото време плащанията на BlackBerry за авторски възнаграждения първоначално ще бъдат ограничени до 700 милиона щатски долара, като лимитът ще се увеличава ежегодно със сума, равна на 4% от неизплатения баланс към момента на преизчисляването. Свързаните разходи на Malikie също ще бъдат ограничени при изчисляването на получените приходи.

Продаваният пакет включва 32 000 патента и патентни заявки, свързани основно с мобилни устройства, технологии за обмен на съобщения и безжични мрежи. Изключени са патенти, свързани с ключови области от настоящата дейност на BlackBerry, както и около 2000 неключови патента и патентни приложения, свързани с мобилни устройства, и технологии, които вече са включени в споразумения, генериращи приходи. В същото време BlackBerry ще има лиценз за всички продавани патенти, така че продажбата им няма да окаже влияние върху клиентите на компанията.

Приключването на сделката зависи от спазването на антитръстовите закони на САЩ и Канада. Известно е, че в края на 2022 г. BlackBerry обяви продажбата на патенти на Catapult IP Innovations, но последната не успя да намери достатъчно пари за покупката и сделката беше отменена.

BlackBerry обявява нова сделка за продажба на патенти

BlackBerry обявява нова сделка за продажба на патенти

Компанията залага на потенциални приходи от 900 млн. долара или повече

| Редактор : Кристиан Антонов 1 767 Снимка: Pixabay

BlackBerry Limited обяви сделка за продажба на своите "неключови" патенти и патентни заявки на Malikie Innovations Limited, дъщерно дружество на Key Patent Innovations Limited (KPI), лидер в монетизирането на интелектуална собственост. Очаква се общата сума на еднократните плащания да достигне 900 млн. щ. долара или повече.

Според ръководителя на BlackBerry Джон Чен след приключването на сделката балансът на компанията ще бъде укрепен, а дейността ѝ ще бъде опростена, което ще ѝ позволи да се съсредоточи върху разработването на технологии за интернет на нещата и киберсигурност. От своя страна KPI очаква голяма възвръщаемост от патентите, които прехвърля.

В съответствие с условията на споразумението BlackBerry ще получи 170 млн. щ. долара веднага и още 30 млн. щ. долара не по-късно от три години след приключване на сделката. Освен това BlackBerry има право да получи дял от лицензионните такси, изплащани за използването на нейните патенти:

  • 8% от първите 500 млн. долара приходи;
  • 15% от следващите 250 млн. долара;
  • 30% от следващите 250 млн. долара;
  • 50% от всички следващи плащания.

В същото време плащанията на BlackBerry за авторски възнаграждения първоначално ще бъдат ограничени до 700 милиона щатски долара, като лимитът ще се увеличава ежегодно със сума, равна на 4% от неизплатения баланс към момента на преизчисляването. Свързаните разходи на Malikie също ще бъдат ограничени при изчисляването на получените приходи.

Продаваният пакет включва 32 000 патента и патентни заявки, свързани основно с мобилни устройства, технологии за обмен на съобщения и безжични мрежи. Изключени са патенти, свързани с ключови области от настоящата дейност на BlackBerry, както и около 2000 неключови патента и патентни приложения, свързани с мобилни устройства, и технологии, които вече са включени в споразумения, генериращи приходи. В същото време BlackBerry ще има лиценз за всички продавани патенти, така че продажбата им няма да окаже влияние върху клиентите на компанията.

Приключването на сделката зависи от спазването на антитръстовите закони на САЩ и Канада. Известно е, че в края на 2022 г. BlackBerry обяви продажбата на патенти на Catapult IP Innovations, но последната не успя да намери достатъчно пари за покупката и сделката беше отменена.