Висшият съд на Париж е взел решение, че дигиталните игри от платформата Steam трябва да могат да се препродават от техните собственици, съобщава Polygon. До момента платформата на Valve забранява това.

Според съда обаче хората имат възможност свободно да препродават физическите копия на игрите, които си купуват и същото трябва да бъде и с дигиталните им еквиваленти. Съдът е отхвърлил аргументите на Valve, че Steam е абонаментна услуга. Проверката на институцията обаче е установила, че Steam продава игрите отделно, а не ги предлага като част от абонамент.

Следователно забраната да се препродават игрите е в противоречие с принципите на Европейския съюз за свободно движение на стоки. Законът на ЕС позволява всякакви стоки, включително софтеур, да се препродава без разрешението на неговия създател или първи продавач. Съдът уточнява, че подобни препродажби на дигитални игри трябва да са само в едно копие, без да се правят дубликати.

Valve има три месеца да измени правилата на Steam и да разреши препродажбите. Това обаче ще се забави, защото компанията обяви, че не е съгласна с решението на съда и ще го обжалва.