Управителният съвет на БНБ издаде лиценз за извършване на дейност като оператор на платежни системи на новоучредяващото се дружество "БОРИКА - Банксервиз", съобщиха от БНБ.

Дружеството ще се формира в резултат от сливането на "Банкова организация за разплащания с използването на карти (БОРИКА)" АД и "Банксервиз" АД.
Лицензът има действие от момента на вписването в Търговския регистър на сливането на "БОРИКА" АД и "Банксервиз" АД, и възникването на новоучреденото дружество "БОРИКА - Банксервиз".

Управителният съвет е издал лиценз за извършване на дейност като платежна институция на дружествата "Дайнърс клуб България" АД, "Интеркарт файнанс" АД, "Ти Би Ай кредит" ЕАД за извършване на платежни услуги по смисъла на чл. 4, т. 4, буква "б" и т. 5 от Закона за платежните услуги и платежните системи, както и на
"Транскарт файненшъл сървисиз" ЕАД за извършване на  платежни услуги по смисъла на чл. 4, т. 1, т. 2, т. 3 буква "б", т. 4 буква "б" и т. 5  от закона.
   
БНБ за първи път издаде лицензи за извършване на дейност като платежна институция на дружествата, които са извършвали платежни услуги по смисъла на чл. 4 от посочения закон към датата на влизането му в сила и които са подали заявление за това в срок от три месеца от влизане в сила на закона.