Ново поколение по-защитени дебитни и кредитни карти разработват от MasterCard съвместно с NagraID Software. Обявено бе, че вече са стартирали и първите тестове "с последния писък на банковата сигурност".

Картите са компютъризирани. Те разполагат с бутон за генериране на еднократна парола за всяка транзакция и с LCD екран за разчитането й. Допълнително, за да можете "да създадете" кодираната последователност от цифри, ще трябва да въвеждате всеки път и PIN-а си.

Целта на новата технология е да повиши сигурността при плащания, които се осъществяват без присъствието на картодържателя (онлайн или по телефон например).