„Зелените“ слънчеви термо-панели и фотоволтаици може би имат и своята мръсна страна. Какво става с милионите соларни панели от многобройните ферми и покривни инсталации, а след като изтече срокът им на годност – 20-25 години, пише от GreenTech.bg.

Коалицията за борба с токсините в силиконовата долина SVTC призова соларната индустрия да предприеме мерки за бързо въвеждане на схеми за правилното събиране, третиране и рециклиране на соларните панели. Шейла Дейвис, изпълнителен директор на неправителствената организация, казва, че соларните компании трябва да започнат да инвестират в схеми за рециклиране час по-скоро, вместо да чакат продуктите им да затрупат сметищата, преди да предприемат нещо.

Сега е идеалното време да се направи това, като се има предвид колко бързо се развива соларната индустрия,“ казва Дейвис. Според нея, би било „екологично предимство“ панелите, които една фирма произвежда, да се рециклират и да използват възобновяеми материали.

Соларната енергия е ключова за справяне с глобалната климатична криза. Индустрията обаче все още има да решава някои важни въпроси и един от тях е именно рециклирането. Такава стъпка е потребна, за да може този бизнес да нарече себе си „чист“ и това да е вярно в пълния смисъл на думата.

Това, което от неправителствената асоциация предлагат, е да се създаде култура на рециклиране в бранша. За целта е необходимо да се въведат програми, чрез които всеки доставчик и производител на соларни панели да изкупува обратно остарелите системи. Фирмите могат да правят това самостоятелно или пък колективно, като се сдружават в обединения.

За да се случи всичко описано, SVTC призовава правителствата да въведат законови задължения за производителите на соларни тенхологии. Големите институционални потребители, местните власти, училищата също биха могли да съдействат за налагане на програми за обратно изкупуване и рециклиране на соларните панели.