Човешката цивилизация, каквато я познаваме, ще изчезне през 2045 г., предвижда изобретателят и футурист Рей Курцвейл в свое интервю пред „Тайм“. Ученият смята, че наближава момент, когато компютрите ще станат не просто интелигентни, а ще надминат хората по интелект. Когато това се случи, човечеството – нашите тела, съзнания и цивилизация, ще бъде напълно и необратимо трансформирано. Той вярва, че това е не само неизбежно, но и ще се случи съвсем скоро.
Според неговите изчисления краят на човешката цивилизация такава, каквато я познаваме, ще настъпи след около 35 години. Сингулярността, разглеждана някога като несъществен предмет на дискусия в науката, е описана от писателя Лев Гросман като „момент, в който технологичните промени стават толкова резки и дълбоки, че започват да предизвикват необратими промени в човешката история“. Това е моментът, в който напредъкът на машините ще измести този на хората. Според Курцвейл учените ще имат съвсем точна представа как работи човешкият мозък до средата на 20-те години, а до края на това десетилетие интелектът на компютрите ще достигне до човешкото ниво.
През 2045 г., заради огромния скок в компютърните способности и рязкото намаляване на цената им, количеството на изкуствения интелект ще бъде около един милиард пъти по-голямо от човешкия интелект, който съществува днес. Според него през 2045 г. изкуственият интелект ще бъде толкова разпространен, че хората или ще се слеят с машините, за да се превърнат в свръхинтелигентни киборги, или ще „сканираме съзнанието си в компютрите и ще можем да живеем в тях като софтуер на практика безкрайно“.
Има възможност обаче роботите да се обърнат срещу нас като в стил „Терминатор“, смята ученият. „Има хора, които могат да приемат, че компютрите могат да станат по-интелигентни от хората. Идеята за съществено изменение на продължителността на човешкия живот обаче е доста противоречива. Хората са вложили значителни усилия в определени философии, които засягат въпроса за живота и смъртта. Това е основната причина за съществуването на религията“, обяснява Курцвейл. На въпроса, дали компютрите могат да имитират биохимичната сложност на органичния мозък, Курцвейл посочва, че не вижда фундаментална разлика между плътта и силикона, която би могла да попречи на силикона да мисли.
Скоро биотехнологиите и нанотехнологиите ще ни дадат възможност да манипулираме своите тела и света около нас, твърди ученият. Според него, след като човечеството се слее с машините, темпът на научния напредък ще стане толкова бърз, че за няколко века човешкият интелект ще е покорил Вселената.