Учени изобретиха устройство, което напълно поглъща лазерните лъчи и прeвръща енергията им в топлина, което може да се използва в телекомуникациите или при разработването на оптически датчици, се посочва в статия, публикувана в списание „Сайънс".
Група учени под ръководствотона Дъглас Стоун от университета в Йейл отбелязват, че изобретението е интересно най-вече от гледна точка на фундаменталната наука, тъй като за първи път на практика се показва възможността за пълно обръщане на процеса на генериране на лазерните лъчи, което до момента бе обсъждано само на теория. Подобни устройства според Стоун могат да се използват като оптични превключватели, детектори и други компоненти в компютрите от следващи поколения, използващи и светлина освен електроенергия за изчисления. Друга приложна област може да бъде радиологията, където антилазерът може да се използва за насочване на лазерен лъч в ограничена област от тъканта на човешкия организъм за терапевтични или диагностични цели.
В обикновения газов лазер генерирането на лъчите става чрез възбуждане на инертен газ, разположен в клетка с огледални стени. Възбуждането става чрез интензивно електромагнитно излъчване, което привежда електроните в атомите на инертния газ във възбудено нестабилно състояние. При връщането си в изходно състояние електроните излъчват квантове светлина, равни по енергия, които, отразявайки се от стените на клетката, възбуждат нови газови атоми и се излъчват нови фотони. В крайна сметка на изхода на клетката се появяват поток от кохерентни фотони със същата енергия, представляващи лазелен лъч.
На теория нищо не противоречи на обратния процес - превръщането на лазерния лъч в разпръсната топлинна или светлинна енергия, използвана за генериране на лазерен лъч в обикновените лазери. „Започнахме с мисловен опит за проверка доколко това е възможно на практика. След кратко търсене стигнахме до извода, че няколко физици вече са описали концепцията на подобни устройства в свои книги и статии, но не са стигнали по-далеч от това", цитира думите на Стоун пресслужбата на университета. Неговият екип успял да докаже на практика, че схемата на антилазера може да бъде реализирана.
За целта учените използвали силициева пластина с дебелина 110 микрона, чиито две страни осветили с инфрачервен лазер. При това всяка от повърхността на пластините играела ролята на огледало, докато обемът й действал като инертен газ. Учените посочват, че лазерните лъчи „се заключват" между повърхностите на пластинката, където енергията им се поглъща от нейните атоми, отделяйки топлина. Изследователите са успели да постигнат степен на поглъщане от 99,4%, но се надяват да достигнат ефективност от 99,9%.