Учени от университета в Маастрихт ще използват три мощни системи за ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) с голяма сила на магнитното поле за изследвания на човешкия мозък. "Вече можем да разбием кода на човешкия мозък", каза проф. д-р Райнер Гьобел, ръководител на проекта Brains Unlimited.
Трите скенера ще бъдат доставени от сектор „Здравеопазване“ на Siemens. Машините имат съответно 3, 7 и 9,5 тесла магнитно поле, което ги прави едни от най-мощните системи за ядрено-магнитен резонанс в света - Siemens твърди, че единствен има ЯМР система с 9,5 тесла. За изследване на мозъчната дейност е необходима ЯМР система с голяма сила на магнитното поле, която да е значително по-мощна от стандартните системи за ядрено-магнитен резонанс, предназначени за рутинна клинична работа.
Технологията дава възможност да се наблюдава функционирането на човешкия мозък на много по-високо ниво. Благодарение на тези модерни системи, въпросът за това как работи човешкият мозък в близко бъдеще вече може да не е такава загадка. Изследователите се надяват да получат повече информация относно причините за множествена склероза, Алцхаймер, Паркинсон, епилепсия и появата на тумори.
Проектът Brains Unlimited е инициатива на Центъра за мозъчни изследвания в Маастрихт, под ръководството на проф. д-р Райнер Гьобел. Центърът е част Факултета по психология и неврология и работи в тясно сътрудничество с учени, занимаващи се с изследване на мозъка, в медицинския център към Университета в Маастрихт. Проектът е финансиран от Европейския съюз и община Маастрихт.