Макар много различни от човека, октоподите са едни от най-умните животни на планетата. Те изпитват емоции, използват инструменти и са изключително изобретателни. Октоподите не обичат да съжителстват с други от вида си и са смятани за асоциални животни.

Това обаче не винаги е така. Две колонии, наречени Октополис и Октлантида, се намират в залива Джервис, Австралия. Голямо количество индивиди споделят малко място, на което трябва да живеят заедно.

Бивайки умни животни, октоподите веднага формират свое общество. То обаче се характеризира с борба за ресурси.

Така в своеобразния мегаполис, октоподите започват да проявяват поведение, което не е характерно за вида им.

Те си създават йерархия, която е свързана с брутална борба. Покорните октоподи пък сигнализират по-ниското си положение в социалната пирамида със светли цветове и сплескани пози на тялото. Доминантните мъжки пък получават по-добър достъп до скривалища, ресурси и до женски.

"Агрегация от отделни жилища в близост едно до друго, дори когато всяко от тях е умишлено построено, не е град. Градът е център не само на населението, но и на търговията, културата и дизайна. Градовете са съвместно изградени и поддържани общности", заявяват учените разграничаващи Октополис от човешкия град.

Учените обаче споделят, че октоподите постоянно взаимодействат помежду си.

Според някои изследователи, поведението на октоподите може да разкрие някои черти и на човешкото общество. Според тях мегаполисите и струпванията на индивиди на малко пространство почти задължително раждат борба за власт и пораждат строга йерархичност. Крайният резултат често е в ущърб на мнозинството и в полза на формирания на върха елит.