Насекомото Regimbartia attenuata е способно да се измъкне дори след като бъде погълнато от някои видове жаби, сред които Pelophylax nigromaculatus, предаде ДПА, позовавайки се на еколога Шинджи Сигуира от университета на Кобе, Япония.

Подобно на други видове жаби, липсата на зъби прави представителите на вида Pelophylax nigromaculatus неспособни да убият насекомото, преди да се нагостят с него, и оставят "мръсната работа" на храносмилателната си система.

Насекомото Regimbartia attenuata

Снимка: Wikimedia

"Номерът" обаче "не минава" с насекомото Regimbartia attenuata, което по думите на Сигиура стимулира жабата да "се изходи" и се измъква през задното й отвърстие - подобно на несправедливо обвинения персонаж Анди Дюфрен (Тим Робинс) във филма "Изкуплението Шоушенк" (1994), който "изпълзява" през "река от екскременти" към свободата си.

Това е първият път, в който бягството на плячка след изяждане е документиран научно, според изследователи от сп. "Кърънт байолъджи".

Гореспоменатите насекоми и жаби обитават едни и същи оризища в Япония. За да проучи способността на насекомите за самозащита, Сугиура гощава с тях млади и възрастни жаби. Земноводните не си правят труда да дъвчат плячката. В рамките на шест часа обаче, над 93 процента от дръзките насекоми са се появили от другия "изход", при това все така "жизнерадостни", както преди невероятното им пътешествие през "жабешката канализация".

Изследователите са наблюдавали подобен "триумфален поход" на въпросните насекоми през храносмилателните системи на още четири вида жаби - Pelophylax porosus, Glandirana rugosa, Fejervarya kawamurai и Hyla japonica.