Децата и тийнейджърите днес имат много прилики с децата и юношите от предишните поколения. Огромната разлика обаче е, че те никога не са живели в свят без технологии. Затова за тях ученето с дигитални и интерактивни уроци и устройства е повече от естествено. За все повече родители и учители е напълно ясно, че точно в дигитализацията на образователния процес се крие разковничето към успеха на днешните деца. Сега - в училище, а занапред и в работата.

Едно от решенията на А1 в тази посока включва интерактивна дъска, таблети и специализиран софтуер, с които дистанционното обучение става лесно и ефективно за учители и ученици. То е подходящо за всички нива на обучение от детски градини до профилирани и професионални гимназии. Училищата могат да използват интерактивното оборудване и образователен софтуер под формата на услуга на абонаментен принцип. Важно преимущество е, че съдържанието е съобразено с изискванията на Министерството на образованието и науката.

С услугата от А1, която се предлага в партньорство с КЕЙСИЕМ, учителите работят по нов, по-атрактивен и ангажиращ за провеждане на дистанционно обучение начин, който същевременно е в синхрон с дигиталните деца. Преподаватели и ученици имат достъп до интерактивната образователна платформа Mozabook чрез акаунти. Тя поддържа български език и дава възможност учителите сами да създават оригинално интерактивно учебно съдържание или да използват вече готово, включващо разнообразни илюстрации, 3D анимации и модели.

В спомените на по-възрастните поколения от училищните дни, неизменно присъства черната дъска и невъобразимият шум и прахоляк от писането с тебешир. Ако тази част от спомена предизвиква носталгия у някои, за мнозина е точно обратното. Малко по-младите възрастни вероятно помнят бели дъски, на които учителите пишат с маркер, а в още по-ново време и дъски, на които преподавателят излъчва чрез компютър и проектор. Специализираният и интуитивен хардуер за класните стаи, предлаган от А1, включва 65-инчов интерактивен тъч дисплей, който замества комбинацията "бяла дъска + компютър + мултимедия". Това елиминира трудностите, свързани с употребата и поддръжката на мултимедийни проектори и екрани, като проблеми при свързване на устройствата, почистване на филтри, адаптиране към светлината, изгаряне на лампи. Дигитализацията на образованието, чрез решението на А1, включва всички компоненти, оптимизирани за работа с интерактивна дъска или дисплей.

Използването на електронно съдържание по различни теми и предмети както в училище, така и извън него с 8-инчови таблети решава до голяма степен и проблема с тежките ученически раници. Те са сериозна причина за притеснения и недоволство особено сред родителите на учениците в по-малките класове. Не са редки случаите, в които раницата с буквари и тетрадки се оказва по-тежка от самия ученик.

Решението на А1 включва също и 10 000 МB мобилен интернет за достъп до платформата и ученически лиценз mozaWeb. Така децата могат да достъпват интерактивното образователно съдържание без да е необходима инсталация на допълнителен софтуер и могат да учат чрез интерактивни упражнения.

Училищната виртуална среда, която решението на А1 създава, е част от предложенията на компанията, насочени към дигитализация на образованието у нас. То предоставя възможности за удобно и сигурно общуване в мрежа между учител и ученик, учител и родител, между учители от различни образователни общности. Чрез услугата от А1 се създава единен интерфейс за административни и организационни задачи и се решава един от сериозните проблеми на българските образователни институции - административната тежест върху учителите. С него училищата получават ефективно средство за комуникация с родителите и учениците.

* материалът е предоставен от А1