Директорът на GATE, проф. Силвия Илиева, беше отличена с Наградата за специален принос на „Наградите на БАИТ“ за 2023 г. | IT.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018
Директорът на  GATE, проф. Силвия Илиева, беше отличена с Наградата за специален принос на „Наградите на БАИТ“ за 2023 г. 4
снимка: Институт GATE

Директорът на GATE, проф. Силвия Илиева, беше отличена с Наградата за специален принос на „Наградите на БАИТ“ за 2023 г.

0 5774
Съдържание на: институт GATE

Директорът на Института "Големи данни в полза на интелигентното общество" (GATE), проф. Силвия Илиева, получи Наградата за специален принос в развитието на информационните и комуникационни технологии на 13-ите "Награди на БАИТ 2023".

Отличието й беше връчено за създаването на институт GATE - първият Център за върхови постижения в Източна Европа в областта на големите данни и изкуствения интелект.

снимка: Институт GATE

"На първо място GATE е инвестиция в човешкия потенциал. В България имаме изключително много талантливи изследователи, които заслужават да бъдат подкрепяни, за да можем заедно да създадем мотивираща среда за развитие и да затвърдим позицията на нашата страна като иновационен център в региона", отбеляза проф. Силвия Илиева, като благодари на БАИТ за високата оценка за работата й.

Институт GATE е създаден през 2019 г. като съвместна стратегическа инициатива между Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Технологичният университет Чалмърс и Chalmers Industriteknik от Швеция. Днес GATE извършва приложни изследвания в няколко направления: "Дигитално здравеопазване", "Градове на бъдещето", "Интелигентно правителство", "Умна индустрия".

снимка: Институт GATE

Сред най-мащабните инициативи на института е създаването на първото в България пространство за споделяне на данни в градската среда - Urban data space. Пространството за данни осигурява сигурен и доверен обмен на данни между заинтересовани страни с цел създаване на нови бизнес модели и продукти, базирани да добавената стойност на данните. От 2022 г. Институтът е тестов център за нови технологии с двойно предназначение в рамките на гражданско-военния орган на НАТО за стимулиране на иновациите в отбраната (DIANA).

От учебната 2023/2024 г., съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет, институтът предлага иновативна магистърска програма "Технологии за големи данни".

снимка: Институт GATE

"Благодаря на екипа, който със сърце и душа стои зад работата на GATE. Ние сме първият Институт за големи данни и изкуствен интелект и първият Център за върхови постижения в Източна Европа Горда съм, че успяхме да поставим България на европейската и световна карта с нашите инициативи.", каза още проф. Илиева.

Наградата за специален принос в развитието на информационните технологии бе връчена на проф. Силвия Илиева от Христо Борисов, главен изпълнителен директор и съосновател на Payhawk, първата българска компания-еднорог, оценена на 1 млрд. долара.

Съдържание на: институт GATE
Директорът на  GATE, проф. Силвия Илиева, беше отличена с Наградата за специален принос на „Наградите на БАИТ“ за 2023 г. 4

Директорът на GATE, проф. Силвия Илиева, беше отличена с Наградата за специален принос на „Наградите на БАИТ“ за 2023 г.

0 5774 снимка: Институт GATE
Съдържание на: институт GATE

Директорът на Института "Големи данни в полза на интелигентното общество" (GATE), проф. Силвия Илиева, получи Наградата за специален принос в развитието на информационните и комуникационни технологии на 13-ите "Награди на БАИТ 2023".

Отличието й беше връчено за създаването на институт GATE - първият Център за върхови постижения в Източна Европа в областта на големите данни и изкуствения интелект.

снимка: Институт GATE

"На първо място GATE е инвестиция в човешкия потенциал. В България имаме изключително много талантливи изследователи, които заслужават да бъдат подкрепяни, за да можем заедно да създадем мотивираща среда за развитие и да затвърдим позицията на нашата страна като иновационен център в региона", отбеляза проф. Силвия Илиева, като благодари на БАИТ за високата оценка за работата й.

Институт GATE е създаден през 2019 г. като съвместна стратегическа инициатива между Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Технологичният университет Чалмърс и Chalmers Industriteknik от Швеция. Днес GATE извършва приложни изследвания в няколко направления: "Дигитално здравеопазване", "Градове на бъдещето", "Интелигентно правителство", "Умна индустрия".

снимка: Институт GATE

Сред най-мащабните инициативи на института е създаването на първото в България пространство за споделяне на данни в градската среда - Urban data space. Пространството за данни осигурява сигурен и доверен обмен на данни между заинтересовани страни с цел създаване на нови бизнес модели и продукти, базирани да добавената стойност на данните. От 2022 г. Институтът е тестов център за нови технологии с двойно предназначение в рамките на гражданско-военния орган на НАТО за стимулиране на иновациите в отбраната (DIANA).

От учебната 2023/2024 г., съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет, институтът предлага иновативна магистърска програма "Технологии за големи данни".

снимка: Институт GATE

"Благодаря на екипа, който със сърце и душа стои зад работата на GATE. Ние сме първият Институт за големи данни и изкуствен интелект и първият Център за върхови постижения в Източна Европа Горда съм, че успяхме да поставим България на европейската и световна карта с нашите инициативи.", каза още проф. Илиева.

Наградата за специален принос в развитието на информационните технологии бе връчена на проф. Силвия Илиева от Христо Борисов, главен изпълнителен директор и съосновател на Payhawk, първата българска компания-еднорог, оценена на 1 млрд. долара.

Съдържание на: институт GATE