Институт "Големи данни в полза на интелигентно общество" (GATE) към Софийския университет "Св. Климент Охридски" ще открие новата си високотехнологична сграда със специално събитие, което ще се проведе в два дни - на 5 и 6 декември 2023 г. под надслов "Up to GATE. Technology, Big Data & Beyond. Open Up for Innovation". На него изследователите от GATE ще разкрият възможностите за приложни изследвания в областта на големите данни и изкуствения интелект в новия си дом. Те ще представят и дейността на екипите в направленията, в които работят - "Дигитално здравеопазване", "Градове на бъдещето", "Интелигентно правителство", както и как чрез високите технологии и изкуствения интелект може да се противодейства на дезинформацията, какъв е потенциалът на пространствата от данни (Data Spaces), GATE като тестов център за нови технологии с двойно предназначение в рамките на гражданско-военния орган на НАТО за стимулиране на иновациите в отбраната (DIANA).

Новата високотехнологична сграда на GATE е разположена в кампуса на СУ "Св. Климент Охридски" на бул. "Джеймс Баучер" в съседство с Факултетите по химия и фармация, математика и информатика, и физика. Още от пръв поглед архитектурата й подсказва важната роля на института на водещ изследователски център в технологиите на бъдещето, чиято мисия е да направи живота на хората по-добър чрез съвременните достижения на науката.

снимка: Институт GATE

Сградата ще бъде обезпечена с технологични решения, позволяващи мобилност и многофункционалност, както и възможност за промяна на пространствата в зависимост от променящите се нужди на института. Тя ще бъде оборудвана със сензори и датчици за събиране на данни като част от Лабораторията в градска среда (City Living Lab). Това предполага възможност за експериментиране върху интеграцията на модели с различна гранулярност, каквито са цифровите модели на отделните сгради и на градовете като цялостна екосистема.

Предназначението на Лабораторията за цифрови двойници (Digital Twin Lab) на GATE ще бъде за създаване и демонстриране на т.нар. цифрови двойници на бизнес процеси и продукти. При оборудването й са взети предвид съвременните тенденции в индустрията, свързани с приложение на електроенцефалографията (ЕЕГ) и системите за проследяване на погледа в автомобилната индустрия, невромаркетинга, производството на адаптивни продукти, съчетани с виртуална и добавена реалност, и т.нар. интерфейси мозък-компютър (Brain-Computer Interface). ЕЕГ намира приложение в разработването на автономни автомобили за изследване на сценарии като уморено шофиране, емоционално шофиране и разсеяно шофиране.

Оборудването ще се използва и при научните изследвания в областта на "Дигиталното здравеопазване", където при изследване на биоелектричната активност на мозъка много точно се откриват проблемните зони на централната нервна система.

Лабораторията за визуализация на GATE ще бъде отворено пространство за взаимодействие и работа с топологични (2D), пространствени (3D) и интерактивни (VR) данни. Тя се изгражда в сътрудничество с Chalmers University of Technology, който има дългогодишен опит в областта. В лабораторията за визуализация са оборудвани три отделни пространства - Fusion студиото и Лобито за визуализация за провеждане на събитията, организирани от екипа на GATE, за визуални демонстрации и визуализация на данни, както и Работното пространство за визуализация, което подпомага научните изследвания и разработките.

Лабораторията за обучение ще бъде интерактивно учебно пространство, оборудвано с модерни компютърни станции с инсталиран софтуер на водещите компании в областта на големите данни и изкуствения интелект, както и зона за дискусии и срещи. Нейното предназначение е за провеждане на образователни курсове и професионални обучения от водещи изследователи - както от Института, така и от утвърдени учени в чужбина.

Съдържание на: институт GATE