Голям вносител на продукти за земеделието избра български внедрител на новата си ERP система | IT.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018
Голям вносител на продукти за земеделието избра български внедрител на новата си ERP система
Снимка: iStock by Getty Images

Голям вносител на продукти за земеделието избра български внедрител на новата си ERP система

В резултат от внедряването на системата се повишава ефективността на работата

0 1576

Суммит Агро Румъния СРЛ клон България внедри нова ERP система и избра българска консултантска компания, която да реализира проекта. Агро-компанията се е спряла на облачната система Microsoft Dynamics 365 Business Central on-line, a внедряването на решението е осъществено от българската софтуерна фирма Тим ВИЖЪН България.

Новата система за управление на бизнеса позволява на клиента да обхване в единно решение ключовите бизнес процеси в различни направления - от управление на счетоводство и финанси, през покупки и дейности, свързани с ценообразуване и офериране, до продажби и доставки, управление на складови наличности, асемблиране на артикули и редица други.

"Системата ни осигурява цялостен поглед върху бизнеса и ни осигурява надеждна управленска информация. Това ни позволява по-голяма гъвкавост, както и още по-бърза и адекватна реакция спрямо промените на пазара", коментира Емилия Пенкова от Суммит Агро Румъния СРЛ - клон България.

В резултат от внедряването на системата се повишава ефективността на работа на всички нива в компанията, автоматизират се рутинни повтарящи се задачи, ускорено е протичането на редица ключови бизнес процесите и са минимизирани рисковете от допускане на грешки. ERP решението подобрява планирането и оптимизирането на изпълнението на потребителските заявки и помага за по-високата удовлетвореност на клиентите.

Голям вносител на продукти за земеделието избра български внедрител на новата си ERP система

Голям вносител на продукти за земеделието избра български внедрител на новата си ERP система

В резултат от внедряването на системата се повишава ефективността на работата

0 1576 Снимка: iStock by Getty Images

Суммит Агро Румъния СРЛ клон България внедри нова ERP система и избра българска консултантска компания, която да реализира проекта. Агро-компанията се е спряла на облачната система Microsoft Dynamics 365 Business Central on-line, a внедряването на решението е осъществено от българската софтуерна фирма Тим ВИЖЪН България.

Новата система за управление на бизнеса позволява на клиента да обхване в единно решение ключовите бизнес процеси в различни направления - от управление на счетоводство и финанси, през покупки и дейности, свързани с ценообразуване и офериране, до продажби и доставки, управление на складови наличности, асемблиране на артикули и редица други.

"Системата ни осигурява цялостен поглед върху бизнеса и ни осигурява надеждна управленска информация. Това ни позволява по-голяма гъвкавост, както и още по-бърза и адекватна реакция спрямо промените на пазара", коментира Емилия Пенкова от Суммит Агро Румъния СРЛ - клон България.

В резултат от внедряването на системата се повишава ефективността на работа на всички нива в компанията, автоматизират се рутинни повтарящи се задачи, ускорено е протичането на редица ключови бизнес процесите и са минимизирани рисковете от допускане на грешки. ERP решението подобрява планирането и оптимизирането на изпълнението на потребителските заявки и помага за по-високата удовлетвореност на клиентите.