Непрекъснатата еволюция на 5G ще бъде основният двигател за цялостната индустриална дигитализация. Това каза д-р Тонг Уен, сътрудник на Huawei и главен технически директор на Huawei Wireless, по време на MWC Shanghai 2021. Той бе сред основните говорители на 5G Advanced Summit, като по време на презентацията си д-р Тонг подчерта важността на това 5G постоянно да се развива като път към всеобхватна дигитализация на всички индустрии, така че да се отговори на бързо нарастващото потребление и да се разнообразят индустриалните приложения.

д-р Тонг Уен, сътрудник на Huawei и главен технически директор на Huawei Wireless

Снимка: Huawei

Скоростното развитие на 5G изисква подобрени ефективност и производителност на 5G мрежите

Всяка нова комуникационна технология обикновено доминира в продължение на десетилетие, като се инвестира в подобряването ѝ, за да осигури по-добри възможности преди да бъде заменена от следващото поколение. През изминалата година 5G се развива с много бързи темпове, демонстрирайки огромния си потенциал. Постоянните усилия за подобряването на свързаността и потребителското изживяване, и обогатяването на IoT услугите (Интернет на нещата) водят до повишени очаквания и изисквания за възможностите за свързаност.

"Непрекъснато нарастващото търсене на безжични връзки е основната движеща сила за постоянното развитие на мобилните технологии", каза д-р Тонг.

Следователно 5G трябва постоянно да подобрява своите възможности. Подобрените мобилни широколентови услуги (eMBB) стимулират значително увеличение в търсенето на данни, което изисква 5G мрежите да увеличат капацитета, за да гарантират премиум изживяване. С въвеждането на намалената способност (REDCAP), масовите услуги за комуникация от машинен тип (mMTC) ще бъдат достъпни на все повече терминали, за да изпълнят огромните и разнообразни нужди на IoT. Ултра надеждните комуникационни услуги с ниска латентност (URLLC) изискват мрежите да намалят латентността на предаването, както и да предоставят услуги за свързаност с гарантирана латентност, така че да отговорят на изискванията за висококачествена връзка на дистанционния и програмируем логически контролер (PLC).

5G трябва да разшири границите на своите възможности, за да открие нови територии за бизнес

Тъй като нови приложения продължават да се появяват на пазара, трите случая на употреба, първоначално дефинирани в 5G, се нуждаят от подобрение, за да отговорят на различните изисквания на IoT услугите. Границите на 5G възможностите трябва да се разширяват системно, за да откриват нови територии за бизнес.

Уникалните услуги за взаимодействие се развиват бързо. 5G AR/VR даде възможност за превъзходно виртуално изживяване. С възхода на леките XR устройства 5G XR също ще се превърне в реалност. Това изисква 5G да бъде допълнително подобрен, за да осигури превъзходно завладяващо изживяване. 5G мрежите ще трябва да увеличат средната си скорост от 120 Mbps на 2 Gbps, тъй като високата разделителна способност вече скача от 4K на 16K. За да осигури взаимодействие в реално време във виртуалния свят, 5G трябва допълнително да намали латентността на предаването от настоящите 20 ms на 5 ms.

Uplink-centric мрежите (ориентирани към връзката нагоре) ускоряват индустриалната цифровизация. Понастоящем приложенията на 5G растат с безпрецедентна скорост, повишавайки изискванията за скорост на връзката нагоре. Различните потребителски AR/XR услуги изискват изображения и видеоклипове с висока разделителна способност да бъдат изпращани от локални устройства към облаци за по-нататъшна обработка.

Дистанционното управление и машинното зрение в индустриалните им приложения също изискват трансфер в реално време на 4K и 8K видеоклипове. Това ще доведе до значително увеличаване на дела на трафика нагоре по 5G мрежите с до над 40%. За да се справи с такова огромно количество трафик нагоре, възможностите на 5G мрежата за качване на данни трябва да бъдат подобрени поне 10 пъти.

В допълнение, 5G трябва да предостави сензорни функции, за да направи възможно дистанционното управление, синергията между превозно средство и път, безпилотния транспорт и интелигентната логистика. Например, чрез въвеждането на клетъчната система за почистване на лъча Massive MIMO в сензорните технологии, както сензорните, така и комуникационните, и дори услугите за прецизно позициониране на закрито, ще могат да бъдат внедрени чрез безжични технологии.

5.5G ще се превърне в двигател на цялостната индустриална дигитализация

Въз основа на своя богат практически опит в мобилната индустрия, Huawei предлага 5.5G да служи за изследване на нови приложения, включително високоскоростна широколентова комуникация нагоре (UCBC), широколентова комуникация в реално време (RTBC) и хармонизирана комуникация и сензори (HCS), с цел да се изгради двигател за цялостна индустриална дигитализация.

"И технологиите, и бизнесът са от съществено значение за стимулиране и насърчаване на развитието на индустрията. Мобилната индустрия, най-големият пазар на безжични връзки в света, достига трилиони щатски долари всяка година. Ускорената интеграция на 5G в различни индустрии ще създаде нов пазар на стойност над 10 трилиона щатски долара", каза д-р Тонг.

Поради липсата на сътрудничество между технологиите за свързване на индустриалните услуги, приложенията често са ограничени до само едно или няколко, което е много далеч от постигането на всеобхватен ефект. В резултат на това пазарът струва само милиарди щатски долари. Непрекъснатото развитие на 5G ще подобри мрежовите възможности и ще умножи сценариите за употреба, като добави допълнителна подкрепа за постигане на интеграция, като същевременно намали цената за свързаност. Това ще помогне да се разкрият потенциални бизнес възможности на стойност над 100 милиарда щатски долара в IoT индустрията.

"Иновациите на технологиите и приложенията ще отворят безкрайни възможности за еволюция на 5G през следващото десетилетие. Индустрията на безжичните комуникации не може да постигне успех без единни стандарти и индустриално сътрудничество. Заедно трябва да определим развитието на 5G и да насърчим индустриалните партньорства, за да ускорим усъвършенстването на технологиите и да изградим устойчиво бъдеще с 5G", заключи д-р Тонг.