Ефектите на дигитализацията се усещат все повече в ежедневието ни. От комфорта на личния си дом можем да учим, работим, пазаруваме, а смартфонът ни вече е портмоне и социален център. Няма да е преувеличено да кажем, че бъдещето ще става все по-дигитално.

За да можем да се подготвим за това бъдеще имаме нужда от нов тип образование. То може да ускори прехода в икономиката на страната ни и да помогне на учащите да намерят по-лесно добре платена работа.

Дигитализацията на образованието и внедряването на нови технологии в него е въпрос от национално значение. При добре развита "основа", България може да се превърне в един от двигателите на прехода към Индустрия 4.0. Страната ни може да осигури нови и добре платени работни места, само ако има добре развита дигитална среда и подготвени кадри.

Тук идва сътрудничеството с различни компании. Внедряването на нови технологии не е самостоятелна работа, а може да се осъществи с партньорства. Хуауей Технолоджис България e един от лидерите в тази сфера.

Наскоро Хуауей Технолоджис България подписа нови два договора с родни университети. Кои са те и как виждат бъдещето си ще разкажат техните ректори.

Интервю с проф. Даниела Тодорова - ректор Висше Транспортно Училище

Снимка: Huawei

- Транспортът и информационните и комуникационни технологии са все по-свързани и все повече свързват хората. Ще ни разкажете ли как това се случва във Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"?

- Тази връзка неизменно и неизбежно съществува на много нива във всички видове транспорт. В сухоземния, за който във ВТУ "Тодор Каблешков" се обучават специалисти, е на практика невъзможно функционирането както на железопътния, така и на автомобилния превоз без наличието на развити информационни, комуникационни и осигурителни системи, които да гарантират безпрепятственото и безопасно придвижване на хора и товари.

Такива са например системите за управление на пътния трафик, системите за информация на пътниците в реално време, системи за видеонаблоюдение на гари и спирки, системите за проследяване местонахождението на превозните средства и много други. Дотолкова е невъзможно да водим нормален живот без тях, че ги приемаме за даденост и дори не се замисляме например как се управляват светофарите, как се изготвят разписанията на обществения транспорт, как се разминават влаковете.

Обучителният процес в нашия университет също дължи високата си ефективност на информационните технологии - разполагаме със система за онлайн обучение, учебните материали по всички дисциплини са достъпни в електронен формат, комуникацията между студентите и преподавателите извън учебните занятия е почти изцяло интернет опосредствана.

- Има ли в България възможности студентите да придобиват знания и практически умения и извън университетите, да се докоснат до истинския свят?

- Разбира се! Не просто има такива възможности, а и няма друг начин, освен връзката с реалния бизнес, студентите да се научат да прилагат на практика наученото в университета. Висшето транспортно училище се гордее с изключително широката си партньорска мрежа, която активно взаимодейства със студентите и им предоставя различни възможности - стажантски и стипендиантски програми, чрез кариерния ни център - директно предлагане на свободни работни позиции, участие на представители на предприятия в учебни процес с висока степен на ангажираност, независимо дали говорим за еднократно организирани прояви, или като хонорувани преподаватели. Тази връзка е безценна и ни позволява да кажем, че на практика няма безработни наши възпитаници, а много от нашите студенти започват работа по специалността си още преди да са завършили образованието си.

- Съвсем наскоро подписахте меморандум за сътрудничество с голяма технологична компания - Хуауей Технолоджис България. Разкажете ни повече за това.

- Преди всичко, това партньорство излъчва към студентите, а и към цялата общественост, няколко много важни послания. Първо, то е още едно потвърждение за неразрушимата връзка образование - бизнес - наука. Второ, израз е на нашата грижа студентите да имат досег до "истинския свят" и то в лицето на една от най-големите високотехнологични компании в света. И трето, смятам, че установяването на партньорски отношения допринася за издигането авторитета и публичния образ и на двете страни.

За нас е гордост и чест, че лично изпълнителният директор за България - господин Тери Ли беше гост на две много значими събития в календара на ВТУ "Тодор Каблешков" за 2022 г., а именно тържественото отбелязване на 100-годишниината на ВТУ и дипломирането на бакалаври, випуск "2022.

При много голям интерес се проведе представянето на прекрасната стипендиантска програма на Хуауей Технолоджис България пред нашите студенти. Надявам се, че много от тях ще опитат късмета си, но вярвам, че високите стандарти на компанията и независимото жури ще отличат само най-добрите.

Убедена съм, че ни очакват ползотворни отношения с голям принос за ВТУ и Хуауей Технолоджис, но най-вече за студентите и за системата на транспорта.

Интервю с проф. Миглена Темелкова - ректор ВУТП

Снимка: Huawei

- Връзката между бизнеса и образованието е от ключово значение. Разкажете ни повече за възможностите, които предлагате на Вашите студенти да имат контакт с големи компании и да си намерят по-лесно работа след като се дипломират.

- Във Висшето училище по телекомуникации и пощи партньорството с практиката е застъпено още във времето, когато университетът е институт, а впоследствие колеж. Днес обаче това партньорство се развива с изключителна интензивност. При нас част от обучението преминава в реална производствена и бизнес среда - т.е. нашите студенти се обучават директно в най-големите телекомуникационни, ИТ и технологични глобални лидери, какъвто безспорен лидер е например компанията Huawei.

От друга страна, тези компании имплементират в образователния процес свои експерти, които обезпечават практическите и лабораторните занятия. Така студентите ни получават практически знания, умения и компетентност от хора, които реално работят като инженери и мениджъри в утвърдени корпорации. Най-важното обаче е, че студентите ни черпят опит от тези експерти от практиката и по този начин са напълно подготвени и адекватни на изискванията на пазара на труда.

Така те се реализират бързо по специалността, която изучават още докато учат. Затова и 93% от нашите студенти работят още от втори курс в утвърдени и силни компании - безспорни пазарни лидери.

- С всяка изминала година технологиите се развиват все повече и повече. Партньорства с големи технологични компании, като Huawei, помагат ли на учебните заведения да са в крак с времето?

- Няма как да предоставяш качествено и адекватно на предизвикателствата на трудовия пазар образование, ако не си в крак с новите технологии и ако нямаш за партньор бизнеса. Това важи в пълна сила за висшето образование, защото то е системата, която най-много добавя стойност към икономическата устойчивост на компаниите, не само с кадрите, които произвежда, но и с практико-приложните си разработки, които директно се внедряват от бизнеса.

Същевременно обаче цикълът се затваря и с директното участие на компаниите в обучението на студентите не само чрез преподаватели - експерти от практиката, стажове и практики, но и чрез директни инвестиции от тях във висшите училища.

- Според вас каква роля ще играе дигитализацията оттук нататък в живота ни?

- Дигитализацията е вече навсякъде. Искаме или не, но вече живеем в Индустрия 4.0. Дигитализира се публичния сектор, изписването на лекарства, учебния процес, производството... Интегрирането между традиционни науки и дигитални знания води до намирането на професиите на бъдещето, до създаването на иновациите на бъдещето. И тук е безспорната роля на технологични компании като Huawei.

Тези компании, заедно с университетите, могат да привнесат технологичен потенциал в нови специалности, които интегрират знания, умения и компетенции от различни научни области. Тези компании имат своето място при изграждането на инженерите на бъдещето, защото и в медицината, и в транспорта, и в образователната система, и в публичния сектор са потребни инженери с дигитална и ИТ подготовка.

Представете си само полицая на бъдещето, когато повечето престъпления ще бъдат дигитални. Съвсем сигурно е, че разследващите органи на бъдещето следва да имат инженерна подготовка в областта на кибер защитата, кибер разследването и кибер сигурността. Представете си как би се извършила роботизирана медицинска операция, ако няма инженер по телемедицина, чийто фундамент със сигурност е дигиталната компетентност и подготвеност.

Примерите могат да бъдат много и те все по-осезаемо ще ни затвърждават тезата, че технологични лидери като Huawei имат своето място и роля в изграждаите от университетите инженерни кадри.


Материалът е предоставен от Huawei.