Когато се стигне до продукти и системи за онлайн сигурност, съществува широко разпространена тенденция на фрагментиране на подхода към този проблем. Специалистите по IT сигурност често подхождат към проблема фрагментирано и използвайки най-доброто софтуерно решение на разположение за момента. Това води до формирането на портфолио от много силни индивидуални продукти, които изискват много време, знания и интуиция от специалистите по IT сигурност, за да съберат цялата информация от различни платформи и софтуери и да формират цялостна картина на състоянието на системата.

Резултатите от ESG проучването сочат, че 76% от анкетираните организации днес все по-трудно откриват киберзаплахи от преди две години. Това със сигурност се дължи на все по-модерните технологии, които нападателите използват за влизане във вашата система, но не бива да забравяме и човешкия фактор в тази история. Вашият екип по сигурността често се занимава със закупуването, поддръжката и лицензирането на редица софтуери, което може да бъде както разсейващо, така и отнемащо време от най-важната им административна задача - защитаването на вашата система. Когато прекалено малко хора (в повечето случай от IT екипите) поддържат прекалено много софтуер, проблемите могат да се решат в краткосрочен план, но не с издържан и работещ ефект в дългосрочен. Нито един софтуер, предназначен за индивидуална употреба за част от системата, без значение колко голям е, не може да осигури пълна сигурност.

Вече има наджедни средства срещу модерните методи за кибератаки

Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

Ето защо компаниите все по-често прибягват до консолидирането на софтуерни решения, т.е. използването на интегрирани платформи, които контролират и обезопасяват всяка част от системата. В този смисъл интеграцията е ключова характеристика на системите за сигурност от ново поколение, но за да работят безупречно, те изискват огромни количества данни за потенциална заплаха, които могат да предоставят само най-големите производители. Една такава система е Cisco AMP, която позволява достигането до високи нива на сигурност с по-малко хора и ресурси. Да, това е възможно със Cisco AMP в комбинация със SecureX. И двете системи представляват промяна в начина, по който мислим за интернет сигурността, която беше подчертана като необходимост от 26% от анкетираните мениджъри на CISO (според проучването на SANS), които казват, че техните системи са били атакувани успешно няколко пъти от едни и същи хора и организации със същата или подобна тактика на атака.

Крайните точки, като най-уязвими места от вашата система, са най-чест обект на кибератаки. Обикновено атаката започва от множество входни точки и се разпространява през системата в скрит режим, без да оставя следа, което затруднява откриването.

Cisco AMP (Advance Malware Protection) сканира цялата система и засича инфектирани файлове, откривайки дори най-скритите и трудно откриваеми опасности - независимо от вида устройство, софтуера или операционната система. Със способността да се проследява пътят на файл или устройство - AMP открива целия път на проникване и изолира всички засегнати точки. Това позволява да се види напълно и прозрачно жизненият цикъл на заплахата, навлязла във вашата система.

AMP е интегрирана със Cisco Talos база данни - давайки и значимо предимство пред кибератаките. Talos (Cisco Talos Intelligence Group) е екип от 300 изследователи, които телеметрично събират данни от 94 милиона AMP източници и 600 милиарда имейли, като тестват повече от 2 милиона софтуерни и милиарди DNS искания на ден.

Интегрираният подход към защитата на системата е много по-надежден

Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

Следователно, AMP използва алгоритми за машинно обучение, за да превърне резултатите от тази база данни в интегрирана система за защита на крайните точки, която става все по-мощна с всеки изминал ден. Всичко това в напълно автоматизиран работещ процес, което спестява времето и ресурсите на екипа и се интегрира с други компоненти от системата на сигурност на Cisco като SecureX и Threat Response. Cisco SecureX е рамка, която интегрира всички части от инфраструктурата за сигурност в цялостна система, която осигурява безпроблемна видимост, автоматизира и повишава сигурността в цялата мрежа и всички нейни крайни точки, Cloud и всички приложения, които използвате.

Резултатът е доста по силна и опростена система за сигурност. SecureX е предварително вградена в продуктите на Cisco, които лесно се интегрират помежду си в последователна инфраструктура.

Знаейки, че атаката е най-добрата защита, препоръчваме ви да извършите директна атака срещу киберзаплахите с някои от интегрираните софтуерни решения, които не оставят място за безпокойство. В спокойните моменти, които ще се появят след това, винаги можете да практикувате т.нар. Threat Hunting като превантивна и проактивна мярка за задълбочен анализ на вашата система и нейните уязвими места. Само когато преминете от реактивната към проактивната фаза, може да се каже, че вашата система е напълно обезопасена.