Началникът на щаба на ускорителя на НАТО за нови технологии (DIANA) Мориц Цимерман пристига в България на 16 ноември 2023 г. Това е една от първите му визити на този пост. Цимерман ще посети Института "Големи данни в полза на интелигентно общество" (GATE) към СУ "Св. Климент Охридски", който от 2022 г. е тестови център на НАТО в сферата на големите данни и изкуствения интелект. Той ще се запознае с високотехнологичната структура на GATE, която институтът ще използва, за да предоставя редица услуги за тестване и верифициране, покриващи различни нива на технологична готовност спрямо утвърдените европейски стандарти.

Като част от мрежата на DIANA (мрежа от тестови и аналитични центрове за подпомагане намирането на решения за критични за трансатлантическата сигурност технологии на базата на сътрудничество между индустрията, стартъп компаниите и научните среди), GATE ще приема новатори от целия Алианс, които да тестват своите разработки с цел оценка, валидиране и верификация.

По време на визитата си Мориц Цимерман ще проведе и двустранна среща с директора на GATE, професор д-р Силвия Илиева, и нейния екип. Ще бъдат дискутирани конкретните стъпки, които GATE прави, за да изпълни мисията си на свързващо звено между науката, индустрията и обществото, която се вписва във визията на DIANA. Ще бъдат очертани и бъдещи планове как GATE като тестови център на НАТО ще допринесе за националните ни приоритети като преодоляването на разликата в технологичния темп на развитие на отделните съюзници в Алианса.

Програмата на посещението на Мориц Цимерман в България включва и негово участие в Конференцията за иновациите в отбранителната индустрия, организирана на 16 ноември, от 9.30 часа, във Военния клуб от Института по отбрана "Проф. Цветан Лазаров", другият член на мрежата на DIANA в България.

Визитата и конференцията са възможност за представяне на ползите от участието в DIANA за компании, стартъпи и предприемачи . Освен, че издига престижа на България като надежден съюзник, установяването на тестови център на НАТО в сферата на големите данни и изкуствения интелект в страната има потенциала да привлече нови инвестиции и да осигури достъп на България до най-новите технологии в целия Алианс. Участието на България в DIANA също гарантира свободата и сигурността на българските граждани, както и тези в останалите 30 държави-членки на НАТО.

Съдържание на: институт GATE
ИЗБРАНО
ИЗБРАНО